×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Få tillgång till e-learning och e-testing
3 Bli EU-certifierad inom dagar!

Bekräfta din IT-kompetens inom ramen för den europeiska IT-certifieringen (EITC/EITCA) från var som helst i världen helt online!

EITCA Academy

Certifieringsstandard för digitala färdigheter av European IT Certification Institute för att stödja utvecklingen av Digital Society

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

EITC/IS/QCF
QUANTUM CRYPTOGRAPHY FUNDAMENTALS

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/AI/AIF
KONSTENSKAPLIGA INTELLIGENSFONDAMENTAL

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/QI/QIF
KVANTUMINFORMATION OCH KVANTUMFÖRETAGSFONDAMENTALER

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/CG/AD
Webbsidor DESIGNFUNDAMENTALS (ADOBE DREAMWEAVER)

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/CG COMPUTER GRAFICS ACADEMY

EITC/CG/AF
INTERAKTIV ANIMATION OCH GRAFIK DESIGN PROGRAMVARA (ADOBE FLASH)

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/CG COMPUTER GRAFICS ACADEMY

EITC/CG/BL1
3D-grafikdesign OCH VISUALISERINGSPROGRAM (BLENDER) 1

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/CG COMPUTER GRAFICS ACADEMY

EITC/CG/BL2
3D-grafikdesign OCH VISUALISERINGSPROGRAM (BLENDER) 2

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/CG COMPUTER GRAFICS ACADEMY

EITC/CG/SU
3D-grafikdesign OCH VISUALISERINGSPROGRAM (SKETCHUP)

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/CG COMPUTER GRAFICS ACADEMY

EITC/CG/GIMP
RASTER GRAFIKBEHANDLING AV PROGRAMVARA (GIMP)

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/CG COMPUTER GRAFICS ACADEMY

EITC/IS/IMCM
INLEDNING TILL MODERNA KRYPTOGRAFISKA METODER

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/IS/EEIS
ELEKTRONISK EKONOMIINFORMATIONSÄKERHET

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/IS/OS
DRIFTSYSTEM SÄKERHET

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/KN/SCN1
DATornätverk 1

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/INT/IT1
INTERNETTEKNIKER 1

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION NU FULLT PÅ LINJEN

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

PREV
NÄSTA
TOPP
Välj din valuta
EUREuro