×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Få tillgång till e-lärande och e-testning
3 Bli EU-certifierad inom dagar!

Bekräfta din IT-kompetens inom ramen för den europeiska IT-certifieringen (EITC/EITCA) från var som helst i världen helt online!

EITCA Academy

Certifieringsstandard för digitala färdigheter av European IT Certification Institute för att stödja utvecklingen av Digital Society

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

ANVÄND 80% EITCA ACADEMY DSJC SUBSIDIET TILL 19/8/2022 – DITT SUBVENTION HAR NU TILLÄMPTS – DU KAN FORTSÄTTA

Subventionen avstår från 80 % avgifter för EITCA Academy Certification-program vid registrering av 19/8/2022. Ditt bidrag är nu aktiverat. Du kan skicka subventionskoden till din e-post för att använda den senare eller på en annan enhet.

EITCA/AI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACADEMY

European Information Technologies Certification Academy

Det europeiska IT-certifieringen för avancerad AI-kunskap och färdigheter

Fullt online och internationellt tillgänglig European Artificial Intelligence Certification Academy från Bryssel EU, styrd av European Information Technologies Certification Institute - en standard för att intyga digitala färdigheter.

EITCA-akademins huvudsakliga uppdrag är att sprida den EU-baserade, internationellt erkända, formella kompetenscertifieringsstandarden över hela världen som alla berörda parter kan nå för att stödja utvecklingen av informationssamhället och ytterligare tillväxt inom EU och global ekonomi.

Standarden är baserad på en gemensam EITCA/AI Academy-certifiering inklusive 12 relevanta EITC-certifieringar. Den totala avgiften för EITCA/AI-certifiering är 1100 euro, men på grund av EITCI-subventionen kan avgiften sänkas med 80% (från 1100 € till 220 €) för alla intresserade deltagare (oavsett bostadsland och nationalitet) till stöd för Europeiska kommissionens Digital Skills and Jobs Coalition.

EITCA/AI Academy-avgiften inkluderar certifiering, referensmaterial för öppen åtkomst och didaktisk rådgivning.

Hur det fungerari tre enkla steg

(efter att du valt din EITCA Academy eller ett valt utbud av EITC-certifikat ur hela EITCA/EITC-katalogen)

Lär dig och öva

Följ on-line steg-för-steg videomaterial som förbereder sig för tentor. Det finns inga fasta lektioner, du studerar på ditt schema. Inga tidsgränser. Expertkonsultföretag.

Bli EITCA-certifierad

Efter förberedelserna tar du helt EITC-undersökningar online. Efter att ha klarat alla EITC-tentor får du EITCA Academy Certificate. Obegränsad återupptagning utan avgifter.

Starta din karriär

EITCA/AI Academy-certifiering med sina 12 bestående europeiska IT-certifikat (EITC) intygar formellt din expertis inom AI. Ta dina färdigheter till nästa nivå från och med idag!

Lär dig och öva online

Följ on-line steg-för-steg videomaterial som förbereder sig för tentor. Det finns inga fasta lektioner, du studerar på ditt schema. Inga tidsgränser. Expertkonsultföretag ingår.

 • EITCA Academy grupperar EITC-program
 • Varje EITC-program är ca. 15 timmar lång
 • Varje EITC-program definierar en omfattning av online-EITC-examen med obegränsat omprövning
 • Få tillgång till EITCA Academy-plattformen med didaktiska material och konsultföretag utan tidsbegränsningar dygnet runt
 • Du får också tillgång till önskad programvara

Bli EITCA-certifierad

Efter förberedelserna tar du EITC-tentor online (med obegränsad tentamen utan extra avgifter) och du får ditt EITCA-certifiering och 12 EITC-certifikat.

 • EITCA/AI Artificial Intelligence Academy Certificate som intygar din specialisering
 • Detaljerad EITCA/AI-tillägg till diplom
 • 12 beståndsdelar EITC-certifikat i AI
 • Alla handlingar som utfärdats och bekräftats i Bryssel efter ett helt onlineförfarande
 • Alla dokument utfärdade i en digital digital form med e-valideringstjänster

Starta din karriär

EITCA Academy Certificate med tillägg och alla ersättande EITC-certifikat intygar din expertis.

 • Inkludera det och visa upp i ditt CV
 • Presentera det för din entreprenör eller arbetsgivare
 • Bevisa din professionella utveckling
 • Visa din aktivitet inom internationell utbildning och självutveckling
 • Hitta din önskade position, få marknadsföring eller hitta nya kontrakt
 • Gå med i EITCI Cloud community

EITCA/AI ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACADEMY
Deep Learning - Neurala nätverk - TensorFlow

 • Professionellt certifieringsprogram för artificiell intelligens implementerat på distans online med utvalda högkvalitativa öppna referensmaterial som täcker läroplanen i en steg-för-steg didaktisk process
 • Omfattande program inklusive 12 EITC-certifieringar (cirka 180 timmar) med tillgång till programvara och expertkonsultationer, som ska slutföras på en månad
 • Gransknings- och certifieringsprocedurer genomförs helt online med EITCA certifikat för artificiell intelligens utfärdat i Bryssel i en giltig digital form
 • Svårighetsnivå lämplig för nybörjare till avancerade artificiell intelligens utvecklare och slutanvändare med liten eller ingen tidigare kompetens inom AI

Alla nedanstående EITC-certifieringsprogram ingår i EITCA/AI Artificial Intelligence Academy

Observera att du kan köpa varje EITC-certifiering separat, men i EITCA/AI Academy får du tillgång till allt ovan

Deltagande i EITCA/AI Artificial Intelligence Academy med 80% EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidie ​​minskar din avgift till bara 220 € istället för 1100 € vanlig avgift. När du registrerar dig för EITCA/AI Academy utan EITCI DSJC -bidrag sparar du fortfarande 220 € från värdet 1320 € för dess 12 substituerande europeiska IT -certifierings -EITC -program.

EITCI-riktlinjer

Fullständigt online-implementering av European Information Technologies Certification Institute: s riktlinjer för intyg om professionell kompetens för artificiell intelligens

Självgående e-lärande

Du kan slutföra hela EITCA/AI Academy så snabbt som på en enda månad

Erkänd standard

Över 100 000 EITC/EITCA-certifikat utfärdade över hela världen med internationella institutioner som erkänner standarden

Tillgång till programvaran

För att lära dig och förbereda dig väl för fjärranvändningen av EITC kan du använda en leverantörsförsöksåtkomst till relevant programvara (t.ex. datorresurser för moln AI)

STUDIEKUNSTIG INTELLIGENS I BRUSSEL HELT ONLINE OCH FÅ EU-CERTIFIERAD FJÄRR

Du är berättigad till 80% EITCI-subvention (begränsningar gäller antalet subisiderade platser för EITCA/AI Academy)

DE ÖVERSTA SKÄLEN ATT DELTA I EITCA/AI-AKADEMIN

Nedan hittar du en sammanfattning av de viktigaste skälen till att du bör överväga att delta i EITCA/AI Academy. Du bör också veta att efter att du har betalat avgiften och börjat delta i EITCA/AI Academy kan du avgå under 30 dagar och få full återbetalning.

ERKÄNNAD DET CERTIFIKATION

Europeisk IT-certifiering som utfärdats i Bryssel är en standard för kompetensattest som har utvecklats och spridits sedan 2008

UPP TILL DATUM KURRIKULUM

Läroplan med utvecklingsnivåer som sträcker sig från nybörjare till yrkesmän som kan slutföras även om 1 månad

FLEXIBEL DISTANT LÄRNING

Helt online-certifieringsförfarande med onlinekonsultationer och fjärrundersökningar - studera var som helst när som helst

SAMMANFATTNING AV FÖRETAGET Färdigheter

Ditt EITCA Academy Certificate med tillägget och alla relevanta EITC-certifikat utfärdade i Bryssel för att bekräfta dina färdigheter

PRAKSIS MED PROGRAMVARA

Praktiskt med relevant programvara med teståtkomst som en del av förberedelserna för praktiska delar av certifieringsförfarandet (t.ex. Google Cloud AI)

80% EITCI DUBSIDI

Gäller alla deltagare som sänker EITCA Academy-avgifterna med 80% till 220 € i EITCI-stöd som stöder Europeiska kommissionens Digital Skills and Jobs Coalition

UTBILDNING AV MORGEN, I DAG

Distansutbildning och fjärrundersökning ger dig frihet att få tillgång till EU EITCA/EITC-certifiering var som helst och när som helst för en bråkdel av kostnaderna för studier utomlands i Bryssel, EU. Utveckling av digital kompetens av hög kvalitet gynnar inte bara dig personligen utan är också en del av informationssamhällets tillväxt världen över, vilket ger en digital global marknad och ekonomi i framtiden. Det är inte bara din eller EU: s framtid.

EITCI-institutet
EITCA Academy utgör en serie topiskt relaterade EITC-certifieringsprogram, som kan genomföras separat, vilket på egen hand motsvarar standarder för industriell IT-professionell utbildning. Både EITCA- och EITC-certifieringar utgör ett viktigt intyg om innehavarens relevanta IT-expertis och färdigheter, vilket stärker individer över hela världen genom att bekräfta sin kompetens och stödja sin karriär. Den europeiska IT-certifieringsstandarden som har utvecklats av EITCI Institute sedan 2008 syftar till att förbättra digital läskunnighet, sprida professionell IT-kompetens i livslångt lärande och motverka digital uteslutning genom att stödja människor som lever med funktionsnedsättningar, såväl som personer med låg socioekonomisk status och som före ungdomar på gymnasiet. Detta överensstämmer med riktlinjerna för den digitala agendan för Europa-politiken, som anges i sin pilar för att främja digital kunskaper, färdigheter och inkludering.

Jämförelse av EITCA/AI Artificial Intelligence Academy och enda EITC -certifikat

 • Enskilt EITC-certifikat
 •  110.00
 • Enskilt valt EITC-certifikat
 • 15 timmar (kan slutföras på två dagar)
 • Lärande och tentor:
  Online, enligt ditt schema
 • Samråd:
  Obegränsad, online
 • Omtentamen:
  Obegränsat, gratis
 • Tillgång:
  Omedelbart med alla nödvändiga programvaruförsök
 • Ingen EITCI-subvention, ingen tidsbegränsning
 • Engångsavgift för valda EITC-certifiering (er)
 • 30 dagar full pengarna tillbaka garanti

EITC/AI/GCML
GOOGLE CLOUD MASKININLÄRNING

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/AI/GVAPI
GOOGLE VISION API

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/AI/TFF
TENSORFLÖDE GRUNDLAG

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/AI/MLP
MASKININLÄRNING MED PYTHON

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/AI/DLTF
LJUD MED LJUD MED TENSORFLÖDE

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/AI/DLPTFK
Djuplärande lärande med PYTHON, TENSORFLOW OCH KERAS

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/AI/DLPP
Djupgående lärande med PYTHON OCH PYTORCH

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/AI/ADL
AVANCERAD DJUPLÄRNING

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/AI/ARL
AVANCERAD FÖRSTÄRKT LÄRING

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/AI/TFQML
LÄRNING AV TENSORFLOW QUANTUM MACHINE

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/CL/GCP
GOOGLE MOLNETPLATTFORM

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

EITC/CP/PPF
PYTHON-PROGRAMMERING FUNDAMENTALS

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAT I EITCA/AI KUNSTIGA INTELLIGENSACADEMI

PREV
NÄSTA

ÅTGÄRDER FÖR EITCA/AI-DELTAGARE

"Ett komplett ramverk för kompetens inom AI. Jag uppskattade mycket separationen av kodning jämfört med förutbildade maskininlärningsmodeller, särskilt i Google Cloud."

JAMES

PHOENIX, USA
"Jag letade efter ett omfattande AI-certifieringsschema. Läroplanen är intressant och mycket aktuell. Rekommenderas."

MATTHIEU

LYON, FRANKRIKE

EVA

STOCKHOLM, SVERIGE
"Många tar maskininlärning ur olika perspektiv. Material av hög kvalitet för att förbereda sig för certifieringsproven."

European IT Certification Academy är en omfattande expertisattest ram som bevisar förmågor i professionella utmaningar och främja digital karriär.

Med EITCA Academy får du tillgång till flera europeiska IT-certifieringsprogram grupperade för att ge möjliggörande kompetensuppsättningar för din expertis.

EITCA ACADEMY OCH EITC CERTIFIERINGSPROGRAM KORT STATISTIK

1000 +

CERTIFIERING LÄRPLAN PROGRAM TIMMAR

100 +

EITC OCH EITCA ACADEMY CERTIFICATIONS TILLGÄNGLIGA

1 000 000+

INDIVIDUELLER AV 40+ LÄNDER SOM FÖRVARAS MED STANDARDEN

50 000 000+

PERSONSTIMMAR FÖR DET FUNKTIONERNA UTVECKLING

20 000 +

FÖLJNINGAR OCH REKOMMENDATIONER FRÅN BÅDE EU OCH UTOM UR

SKICKA EITCI-BIDRAGSKOD TILL DIN E-POST

EITCI DSJC Subventionskod avstår från 80 % av avgifterna för alla EITCA Academy-certifieringsprogram inom ett begränsat antal platser. Subventionskoden har tillämpats på din session automatiskt och du kan fortsätta med din valda EITCA Academy-certifieringsorder. Men om du föredrar att inte förlora koden och spara den för senare användning (innan deadline) eller använda den på en annan enhet kan du skicka den till din e-postadress. Observera att EITCI DSJC-subventionen endast är giltig inom dess behörighetsperiod, dvs. till slutet av 19/8/2022. EITCI DSJC -subventionerade platser för EITCA Academy Certification Program gäller alla deltagare över hela världen. Läs mer om EITCI DSJC-löfte.

  TOPP
  Chatta med support
  Chatta med support
  Frågor, tvivel, problem? Vi är här för att hjälpa dig!
  Ansluter...
  Har du en fråga? Fråga oss!
  Har du en fråga? Fråga oss!
  :
  :
  :
  Har du en fråga? Fråga oss!
  :
  :
  Chatt sessionen har avslutats. Tack!
  Vänligen betygsätt det stöd du har fått.
  bra Badrum