×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Få tillgång till e-lärande och e-testning
3 Bli EU-certifierad inom dagar!

Bekräfta din IT-kompetens inom ramen för den europeiska IT-certifieringen (EITC/EITCA) från var som helst i världen helt online!

EITCA Academy

Certifieringsstandard för digitala färdigheter av European IT Certification Institute för att stödja utvecklingen av Digital Society

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

Informationsteknik i företag är den främsta drivkraften för tillväxt.Öka din karriär. Bli EU-certifierad inom Business IT online.

ANVÄND 80% EITCA ACADEMY DSJC SUBSIDIET TILL 19/8/2022 – DITT SUBVENTION HAR NU TILLÄMPTS – DU KAN FORTSÄTTA

Subventionen avstår från 80 % avgifter för EITCA Academy Certification-program vid registrering av 19/8/2022. Ditt bidrag är nu aktiverat. Du kan skicka subventionskoden till din e-post för att använda den senare eller på en annan enhet.

EITCA/BI AFFÄRSINFORMATION ACADEMI

European Information Technologies Certification Academy

Officiell EU EITCA-certifiering för användning av informationsteknologi
i affärer.

Helt online och internationellt tillgängligt European Business Information Technologies Certification Academy från Bryssel EU, reglerat av European Information Technologies Certification Institute.

EITCA-akademins huvudsakliga uppdrag är att tillhandahålla EU-baserad, internationellt erkänd, formell kompetenscertifieringsstandard, som kan nås av alla intresserade parter för att stödja informationssamhällets utveckling med ytterligare EU-tillväxt och global ekonomi.

Standarden är baserad på en gemensam EITCA/BI Academy-certifiering och relevant grupp av EITC-certifieringar. Den totala avgiften för EITCA/BI-certifiering är 1100 €, men på grund av EITCI-subventionen kan avgiften minskas med 80% (från 1100 € till 220 €) för alla intresserade deltagare (oavsett status, bosättningsort och nationalitet) till stöd för det inkluderande digitala samhället.

EITCA Academy-certifieringen inkluderar öppen tillgång till utbildningsmaterial och plattform för e-lärande.

Hur det fungerari tre enkla steg

(när du har valt ditt EITCA Academy eller ett valt EITC-certifikat ur hela EITCA/EITC-katalogen)

Lär dig och öva

Följ online-läroplanen för att förbereda dig för tentamen. Det finns inga klasstimmar, du lär dig och öva när du kan.

Bli EITCA-certifierad

Efter att ha förberett dig tar du helt EITC-tentor. Efter att ha godkänt allt får du EITCA Academy Certificate.

Starta din karriär

EU utfärdade EITCA Academy Certificate med detaljerade kompletteringar är ett formellt intyg om dina kompetenser.

Lär dig och öva online

Följ onlinematerial med öppen åtkomst förbereda för tentamen. Det finns inga timmar, du studerar när du kan.

 • EITCA Academy grupperar EITC-program
 • Varje EITC-program är 15 timmar stort
 • Varje EITC-program definierar omfattningen av en relevant online-tentamen
 • Du använder EITCA Academy e-learning plattform med 24/7 tillgång till öppet material och didaktik
 • Du får också tillgång till önskad programvara

Bli EITCA-certifierad

Efter att ha förberett dig tar du helt EITC-tentor. Efter att ha godkänt allt får du EITCA Academy Certificate.

 • Du får ditt personliga EITCA/BI Computer Graphics Academy Certificate
 • Detaljerad EITCA/BI-diplomatillägg
 • Dessutom 17 relevanta EITC-certifikat
 • Alla dokument som utfärdats och bekräftats i Bryssel, skickas till dig internationellt
 • Samtliga dokument utfärdas också i elektronisk form med elektronisk verifiering

Starta din karriär

EITCA Academy Certificate med ett tillägg och alla substituent EITC-certifikat intygar väl dina färdigheter.

 • Inkludera det och visa upp i ditt CV
 • Presentera det för din entreprenör eller arbetsgivare
 • Bevisa din professionella utveckling
 • Visa din aktivitet inom internationell utbildning och självutveckling
 • Hitta din önskade position, få marknadsföring eller hitta nya kontrakt
 • Gå med i EITCI Cloud community

EITCA/BI AFFÄRSINFORMATION ACADEMI
Projektledning - eMarketing - databaser

 • Interaktiv datorgrafik avlägsna föreläsningar, övningar och laboratorier helt via Internet (med tillhandahållen kostnadsfri testprogramvara)
 • Omfattande program inklusive 9 EITC-kurser (135 timmar) med tillgång till programvara och konsultationer för didaktisk personal, som ska slutföras på en månad
 • Undersöknings- och certifieringsförfaranden helt distanserade via Internet med EU EITCA datorgrafikcertifikat utfärdat i Bryssel i papper och e-form
 • Anpassningsbar svårighetsnivå lämplig för avancerade och nybörjare grafiska formgivare med lite eller ingen tidigare färdigheter inom området CG

ETCA-cg-1024x721EITCA/CG Computer Graphics Academy certifikat är ett officiellt EU-baserat, internationellt erkänt kompetensattest, systematiserar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom datorgrafik. Det är en implementering av Europeiska kommissionens digitala agenda för Europa efter Europa 2020-strategin för spridning och certifiering av digital kompetens.

Datorgrafik är en av de viktigaste och mest utbredda tillämpningarna av informationsteknologier i modern ekonomi och samhälle, som alltmer digitaliseras. Det är för närvarande grunden för modern marknadsföring, produktdesign, arkitektur, underhållning och konst. Skapad med användning av lämpliga verktyg blir det ett allt oumbärligt element i visuell kommunikation (inklusive webbplatser, filmer, reklam, videospel, multimediapresentationer, presspublicering, fotografering, verktygsdesign och många andra). I en tid med den framstegande digitaliseringen av livet blir kunskaper inom datorgrafik allt viktigare, och den kompetenta grafiska formgivarnas roll på den moderna arbetsmarknaden kan inte underskattas. Professionella kompetenser inom datorgrafik kan utnyttjas i otaliga antal applikationer inom sysselsättning, yrkesverksamhet och privatliv. En formell bekräftelse av dessa färdigheter med det officiella EU EITCA/CG-certifikatet förbättrar deras värde ytterligare, särskilt för potentiella arbetsgivares ögon.

EITCA/CG-certifikatet ger ett intyg om professionella kompetenser inom området att producera visuella skapelser inom raster (Adobe Photoshop), vektor (Adobe Illustrator) och 3D-grafik, konstnärlig och teknisk design (inklusive visuell webbdesign med Adobe Dreamweaver och Flash-teknik) , skapa animationer och interaktiv grafik, samt förstå aspekter av företagsidentitet och grafisk design inom ramen för brett förstått konst och teknik. Att erhålla EITCA/CG Academy-intyget är förknippat med att förvärva kunskap och klara de slutliga tentorna inom alla de 10 enskilda EITC-kurserna som utgör akademin (finns även separat som enskilda EITC-certifieringar). Mer information finns på FAQ-sidor.

Programmet EITCA/CG Computer Graphics Academy omfattar 10 enskilda EITC-kurser (European Information Technologies Certification kurser) med totalt 150 timmars didaktiskt innehåll (15 timmar för varje EITC-kurs).
Listan över EITC-certifieringskurser som ingår i hela EITCA/CG Computer Graphics Academy-programmet, i enlighet med specifikationerna för European Information Technologies Certification Institute EITCI, presenteras nedan. Du kan klicka på respektive EITC-kurs för att visa det detaljerade programmet.

De enskilda EITC-kurserna kan också köpas separat, utan att behöva köpa en fullständig akademi, men i detta fall gäller inget EU-stöd.

EITCA/CG Computer Graphics Academy är ett avancerat utbildnings- och certifieringsprogram med omfattande didaktiskt innehåll, motsvarande internationella forskarutbildningar i kombination med branschutbildning, och överträffar standarderbjudanden inom grafikutbildning inom olika datorgrafikområden som finns tillgängliga på marknaden. Innehållet i certifieringsprogrammet EITCA Academy specificeras och standardiseras av European Information Technologies Certification Institute EITCI i Bryssel. Detta program uppdateras successivt på grund av IT-framsteg i enlighet med EITCI-institutets riktlinjer och är föremål för periodiska ackrediteringar.

Personliga certifieringar som deltagaren får efter avslutad EITCA/CG Academy består av EITCA/CG Computer Graphics Academy-certifikat och 9 specifika EITC/CG-certifikat. Prover av alla dessa certifikat presenteras nedan:

ETCA-cg-1024x721EITC-CG-BL1-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-BL2-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-APS-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-AIDF-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-AI-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-AF-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-AD-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-SU-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-GIMP-AAH08101234-Tillägg

Både EITCA- och EITC-certifikaten innehåller deltagarens namn, certifieringsprogramnamn, utfärdandedatum och det unika certifierings-ID: t. EITC-certifikaten presenterar dessutom en detaljerad beskrivning av programinnehållet tillsammans med ett resultatresultat för undersökningsprocent och QR-kodbaserad automatisk on-line-validering av certifikatet. QR-kodsökningssystemet möjliggör enkel maskinigenkänning och automatisering av certifikatvalidering, men manuell validering av äkthet och certifieringsinformation är också möjlig genom att tillhandahålla certifierings-ID och innehavarens efternamn vid EITCI-valideringstjänsten. På EITCI-valideringstjänsten lagras alla personliga certifieringar och om du förlorar den fysiska certifieringen kan ytterligare frågor beställas därifrån. Det finns också en möjlighet att ladda ner personliga certifieringar i PDF-format. EITCA-certifikatet åtföljs dessutom av certifieringstillägget som beskriver hela programinnehållet i EITCA Academy (presenterar all denna information i en gemensam form tillsammans med de kvantifierade procentuella resultaten). Alla certifikat är ackrediterade av det utfärdande European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Såväl inlärningsprocessen som undersökningsförfaranden inom EITCA Academy genomförs på distans inom e-learningplattform. Den didaktiska processen, som genomförs via Internet med användning av vilken klientenhet som helst, är helt flexibel när det gäller tid och plats, vilket eliminerar kravet på deltagarnas fysiska närvaro och tar bort tillgänglighetsbarriärer (såsom geografiska eller tidszonsbarriärer).

Efter att ha registrerat sig för ett valt EITCA/EITC-program får deltagarna tillgång till personlig e-lärandemiljö med asynkron inlärningsmetodik, utan några krav på tidpunkten.

EITC/EITCA e-lärande didaktik höjdpunkter:

 • Didaktisk process kan startas när som helst (rekryteringen är öppen under hela året) och kan utföras när som helst (t.ex. på kvällstid eller på helger) och från valfri plats, med användning av vilken klientenhet som helst med internetåtkomst.
 • De uppdaterade och funktionella didaktiska resurserna är ständigt tillgängliga för deltagaren 24/7 inom e-learning-plattformen.
 • Ett brett omfång av det didaktiska innehållet gör det möjligt att skräddarsy inlärningsprocessen efter både nybörjare och avancerade deltagare.
 • Allt didaktiskt innehåll finns tillgängligt som elektroniska resurser i e-lärplattformen (e-föreläsningar, e-övningar och e-laboratorier).
 • Varje EITC-program kan slutföras även på bara två dagar, medan EITCA Academy-programmet kan slutföras i en period som motsvarar antalet EITC-program som det innehåller, t.ex. om EITCA/CG Academy skulle vara 2 dagar (en vanlig standardperiod slutförande är en månad).
 • Det finns emellertid inga tidskrav för genomförande av EITC/EITCA-program, och tiden för avslutande beror helt på deltagarens preferens för inlärningsintensitet.

Den interaktiva didaktiska processen EITC/EITCA på e-learning-plattformen innehåller en obegränsad tillgänglighet av expertkonsultationer. Online-konsultation kan när som helst initieras av deltagaren som behöver hjälp.

Beroende på deltagarens behov kan konsultverksamheten begränsas till att svara på specifika frågor eller lösa problem i samband med det didaktiska programmet. Det kan också utvidgas till handledning och råd, upp till individuell didaktisk strategi baserad på deltagarens framsteg. Konsultföretag baseras på kommunikationssystemet för e-lärplattform samt individuell e-postkontakt och vid behov realtidschatt med experter.

E-inlärningsplattformen bearbetar statistik över alla deltagarnas inlärningsaktiviteter under genomförande av didaktiska program och gör det möjligt för konsulterande experter att individualisera sin strategi för att ordentligt stödja deltagarnas inlärningsbehov. Detaljerade aktivitetsrapporter utarbetas automatiskt av plattformen och presenteras för konsult experterna så att de kan veta vilka delar av programmet som var mest problematiska och kräver fokus. Modellen för individuell handledning och coaching beroende på deltagarnas inlärningsbehov bygger på liknande förmågor i de ledande universiteten och kännetecknas av att öka inlärningseffektiviteten och dessutom motivera deltagarna till ökad insats för lärande när de beslutar att initiera konsultbistånd.

cs

Onlinedidaktiken programmeras alltid till EITC-kurser som slutar på helt avlägsna EITC-undersökningar som utförs via Internet, utan behov av fysisk närvaro vid examenscentret. Examen har en form av ett slutet test, inklusive 15 slumpmässiga flervaliga testfrågor på det givna EITC-kursinnehållet. Detta fjärrtest tas av deltagaren inom e-learningplattformen (där deltagaren presenteras med det interaktiva testet som implementerar slumpmässigt val av testfrågor, förmågan att återgå till besvarade eller obesvarade frågor och tidsbegränsning som är 45 minuter). EITC: s godkända poäng är 60% positiva svar, men misslyckande med att uppnå denna gräns gör det möjligt för deltagaren att ta om examen utan ytterligare avgifter (det finns 2 gratis återförsökningsförsök, varefter ytterligare undersökningar omprövning kräver en betalningsavgift på 20 Euro för att behandlas) . Deltagaren kan göra om ett godkänt test för att förbättra poängen för bättre presentation av certifieringen.

Genomförande av alla EITC-tentor som utgör en EITCA-certifiering resulterar i att deltagaren utfärdar relevant EITCA Academy-certifiering, tillsammans med alla inkluderade EITC-certifikat. Det finns inga ytterligare EITCA Academy-undersökningar (undersökningarna tilldelas endast EITC-kurser, varvid varje enskild resultat ges med en EITC-certifiering som utfärdas, medan EITCA Academy-certifieringen endast utfärdas efter att ha godkänt en relevant grupp EITC-prov). Poängen som presenteras på EITCA Academy-certifieringen är poängen för alla EITC-certifieringar som innehåller ett visst EITCA Academy. Alla förfaranden implementeras på distans i Bryssel och certifikatet skickas till deltagaren, medan den digitala certifieringen permanent lagras i EITCI-valideringstjänsten.

Certifieringsprocessen tillsammans med alla undersökningar genomförs på distans on-line inom en modern e-learningplattform i ett asynkront läge. Tack vare flexibel organiserad e-lärande didaktisk process tillsammans med alla undersökningar som utförs på distans och asynkront sätt via Internet (vilket möjliggör högsta flexibilitet i tid med att deltagaren själv organiserar sin inlärningsaktivitet på hans/hennes bekvämlighet), är fysisk närvaro av deltagaren inte nödvändig därför elimineras många barriärer.

EITCA Academy och EITC-certifieringar är kompatibla med det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (kort sagt ECTS). Om du studerar på det europeiska universitetet (inte nödvändigtvis i EU utan i det land som deltar i ECTS-standarden) kan du redovisa EITCA Academy eller EITC-kurser för ditt pågående program för forskarutbildning eller forskarutbildning inom ett högre utbildningssystem på nationell nivå. Detta är möjligt eftersom EITCA Academy och EITC-certifieringar är ECTS-standardkompatibla och har tilldelat ECTS-poäng enligt standardspecifikationen. Ändå är det fortfarande ett beslut på universitetsadministrationens sida att acceptera eller avslå redovisning av genomförandet av en viss EITC-certifieringskurs i ditt akademiska studieprogram (en sådan förfrågan bör göras till dekanalkontoret tillsammans med relevanta EITC/EITCA-certifieringar och deras tillskott). EITC- och EITCA-certifieringarna levereras med detaljerade programtillägg som möjliggör en korrekt övervägande av innehållsmässig likvärdighet med en relevant universitetskurs eller motsvarande mängd kvalifikationer och kompetenser även av universiteten i de länder som inte deltar i ECTS-systemet .

EITCA-akademier består av grupper av enskilda EITC-certifieringsprogram, var och en av dem tilldelas det definierade antalet ECTS-poäng, som tilldelas efter att ha erhållit certifieringen. Den EITC/EITCA-percantage-baserade betygsskalan är också helt kompatibel med ECTS-betygsskalan och stödjer därmed acceptans av externa läranderesultat. Det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (ECTS) fungerar som en EU-baserad standard för att jämföra akademisk studieuppnåelse och prestanda för studenter vid högre utbildning i hela EU och andra europeiska länder som vill delta i ECTS-standarden. För framgångsrika kurser tilldelas relevant antal ECTS-poäng. ECTS-poäng fungerar som en referens för att jämföra komplexiteten hos kurser i olika högskolor och genom avtal mellan dessa institutioner för att erkänna de kurser som genomförts vid olika institutioner på grundval av ECTS-poäng stödjer internationellt utbyte av EU-studenter och studerar utomlands. Det bör noteras att många länder har liknande standarder, som också enkelt kan redovisa ECTS-poäng. Att få ECTS-poäng i EITC/EITCA-programmet kommer säkert att lägga till ett positivt resultat till ditt akademiska beteende vid alla universitet.

Efter EITCI-subventionen är EITCA/BI Business Information Academy, som intygar professionell IT-kompetens, tillgänglig internationellt inom 80% EITCI-subventionerad avgift för både EU-medborgare och icke-EU-medborgare över hela världen (oavsett nationalitet och status), vilket gör det möjligt att få professionell certifiering för affärsinformation utfärdat i Bryssel inom en bråkdel av kostnaderna för studier utomlands i EU.

Utveckla och formellt bekräfta professionella grafik- och designkunskaper för dina anställda online i Bryssel.

Om du eller din organisation är intresserad av programmet kommer EITCI-subventionen att möjliggöra 80% minskning av den europeiska IT-certifieringsakademins avgift som främjar spridning av standarden (EITCI-subventionerad avgiftsminskning är giltig över hela världen för både EU-medborgare och icke-EU-medborgare oavsett deras anställningsstatus).

eu

Alla nedanstående EITC-certifieringsprogram ingår i EITCA/BI Business Information Academy

Observera att du kan köpa varje EITC-certifiering separat, men i EITCA/BI Academy får du tillgång till alla ovan

Att delta i EITCA/BI Business Information Academy med 80% EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidie ​​minskar din avgift till bara € 220 istället för € 1100 ordinarie avgift. När du registrerar dig för EITCA/BI Academy utan EITCI DSJC -subventioner sparar du fortfarande 770 € från värdet på 1870 € för dess 17 substituerande europeiska IT -certifierings -EITC -program.

EITCI-riktlinjer

Fullständigt on-line implementering av European Information Technologies Certification Institutes riktlinjer för professionell kompetensattest för affärsinformation

Självgående e-lärande

Du kan slutföra hela EITCA/BI Academy så snabbt som på en månad

Erkänd standard

Över 100 000 EITC/EITCA-certifikat utfärdade över hela världen med internationella institutioner som erkänner standarden

Tillgång till programvaran

För att lära dig och förbereda dig väl till EITC: s fjärrundersökningar kan du använda en leverantörsversion åtkomst till all relevant IT-programvara

STUDIEFÖRETAGSINFORMATION I BRUSSEL FULLT Online-OCH FÅR EU-CERTIFIERAD REMOTEL

Du är berättigad till 80% EITCI-subvention, dock begränsad i tid och på antal platser för EITCA/BI Academy

BÄSTA GRUNDER ATT DELTA I EITCA/BI ACADEMY

Nedan hittar du en sammanfattning av fördelarna med att delta i EITCA/BI Academy som du kan överväga. Observera att när du bestämmer dig för att registrera dig i ett EITC- eller EITCA Academy-certifieringsprogram kan du gå av under 30 dagar och få en garanterad full återbetalning.

ERKÄNNAD DET CERTIFIKATION

Europeisk IT-certifiering som utfärdats i Bryssel är en standard för kompetensattest som har utvecklats och spridits sedan 2008

UPP TILL DATUM KURRIKULUM

Läroplan med utvecklingsnivåer som sträcker sig från nybörjare till yrkesmän som kan slutföras även om 1 månad

FLEXIBEL DISTANT LÄRNING

Helt online-certifieringsförfarande med onlinekonsultationer och fjärrundersökningar - studera var som helst när som helst

SAMMANFATTNING AV FÖRETAGET Färdigheter

Ditt EITCA Academy Certificate med tillägget och alla relevanta EITC-certifikat utfärdade i Bryssel för att bekräfta dina färdigheter

PRAKSIS MED PROGRAMVARA

Hand-on inom relevant programvara med rättegångstillgång som en del av förberedelserna för praktiska delar av certifieringsförfarandet

80% EITCI DUBSIDI

Gäller alla deltagare oavsett nationalitet, bostad och status, vilket minskar EITCA Academy-avgifterna med 80% till 220 €

UTBILDNING AV MORGEN, I DAG

Distansutbildning och fjärrundersökning ger dig frihet att få tillgång till EU EITCA/EITC-certifiering var som helst och när som helst för en bråkdel av kostnaderna för studier utomlands i Bryssel, EU. Utveckling av digital kompetens av hög kvalitet gynnar inte bara dig personligen utan är också en del av informationssamhällets tillväxt världen över, vilket ger en digital global marknad och ekonomi i framtiden. Det är inte bara din eller EU: s framtid.

EITCI-institutet
EITCA Academy utgör en serie topiskt relaterade EITC-certifieringsprogram, som kan genomföras separat, vilket på egen hand motsvarar standarder för industriell IT-professionell utbildning. Både EITCA- och EITC-certifieringar utgör ett viktigt intyg om innehavarens relevanta IT-expertis och färdigheter, vilket stärker individer över hela världen genom att bekräfta sin kompetens och stödja sin karriär. Den europeiska IT-certifieringsstandarden som har utvecklats av EITCI Institute sedan 2008 syftar till att förbättra digital läskunnighet, sprida professionell IT-kompetens i livslångt lärande och motverka digital uteslutning genom att stödja människor som lever med funktionsnedsättningar, såväl som personer med låg socioekonomisk status och som före ungdomar på gymnasiet. Detta överensstämmer med riktlinjerna för den digitala agendan för Europa-politiken, som anges i sin pilar för att främja digital kunskaper, färdigheter och inkludering.

Jämförelse av EITCA/BI Business Information Academy och enskilda EITC -certifikat

 • Enskilt EITC-certifikat
 •  110.00
 • Enskilt valt EITC-certifikat
 • 15 timmar (kan slutföras på två dagar)
 • Lärande och tentor:
  Online, enligt ditt schema
 • Samråd:
  Obegränsad, online
 • Omtentamen:
  Obegränsat, gratis
 • Tillgång:
  Omedelbart med alla nödvändiga programvaruförsök
 • Ingen EITCI-subvention, ingen tidsbegränsning
 • Engångsavgift för valda EITC-certifiering (er)
 • 30 dagar full pengarna tillbaka garanti

EITC/CG/AD
Webbsidor DESIGNFUNDAMENTALS (ADOBE DREAMWEAVER)

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/AI/AIF
KONSTENSKAPLIGA INTELLIGENSFONDAMENTAL

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/BI/BAS
AFFÄRS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAM

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/BI/GADW
INTERNET-REKLAMATION OCH MARKNADSFONDAMENTAL (GOOGLE ADWORDS)

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/BI/ITIM
INFORMATIONSTEKNIKER I HANTERING

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/BI/MIIT
HANTERING I INFORMATIONSTEKNIK

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/BI/SDBAMS
RADSIDOR OCH DATABASER I AFFÄRSANVISNINGAR (MSO EXCEL, MS ACCESS)

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/CG/CGVF
DATAGRAFIK OCH VISUALISERINGSFUNDAMENTAL

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/CG/VICG
VISUELL IDENTIFIKATION I DATORGRAFIK

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/DB/DDEF
DATABASER OCH DATA ENGINEERING FUNDAMENTALS

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/DB/DDMS
DATABASER OCH DATABASHANTERINGSSYSTEM

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/INT/IT1
INTERNETTEKNIKER 1

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/INT/IT2
INTERNETTEKNIKER 2

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/IS/EEIS
ELEKTRONISK EKONOMIINFORMATIONSÄKERHET

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/OS/MSSAM
PROGRAMMINISTRATION OCH HANTERING (MICROSOFT)

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/SE/CPF
DATORPROGRAMMERING FUNDAMENTALS

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

EITC/TT/MSF
MOBILSYSTEM FUNDAMENTALS

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERADE I EITCA/BI FÖRETAGSINFORMATION ACADEMI

PREV
NÄSTA

EITCA ACADEMY PARTICIPANTS YTTRANDE

"Det är viktigt att utbildningen gör det möjligt att få ett internationellt certifikat även om inlärning och tentamen är avlägsen ... Jag tycker att sådana kurser borde vara mer populära."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIKE
"Massor av beskrivningar. Utbildning på en hög nivå. Möjlighet att konsultera handledare. Tydlighet i innehållet."

CARL

GOTHENBURG, SVERIGE

MITCH

NEW YORK, USA
"Jag gillade träningsprogrammet väldigt mycket, det gav mig ett nytt perspektiv på datorgrafik."

European IT Certification Academy är en omfattande expertisattest ram som bevisar förmågor i professionella utmaningar och främja digital karriär.

Med EITCA Academy får du tillgång till flera europeiska IT-certifieringsprogram grupperade för att ge möjliggörande kompetensuppsättningar för din expertis.

EITCA ACADEMY OCH EITC CERTIFICATION PROGRAM STATISTIK

1000 +

CERTIFIKATIONSKURRIKULUM PROGRAMTIMMAR

70 +

EITC OCH EITCA ACADEMY CERTIFICATIONS TILLGÄNGLIGA

1 000 000+

INDIVIDUELLER AV 40+ LÄNDER SOM FÖRVARAS MED STANDARDEN

50 000 000+

PERSONSTIMMAR FÖR DET FUNKTIONERNA UTVECKLING

20 000 +

FÖLJNINGAR OCH REKOMMENDATIONER FRÅN BÅDE EU OCH UTOM UR

SKICKA EITCI-BIDRAGSKOD TILL DIN E-POST

EITCI DSJC Subventionskod avstår från 80 % av avgifterna för alla EITCA Academy-certifieringsprogram inom ett begränsat antal platser. Subventionskoden har tillämpats på din session automatiskt och du kan fortsätta med din valda EITCA Academy-certifieringsorder. Men om du föredrar att inte förlora koden och spara den för senare användning (innan deadline) eller använda den på en annan enhet kan du skicka den till din e-postadress. Observera att EITCI DSJC-subventionen endast är giltig inom dess behörighetsperiod, dvs. till slutet av 19/8/2022. EITCI DSJC -subventionerade platser för EITCA Academy Certification Program gäller alla deltagare över hela världen. Läs mer om EITCI DSJC-löfte.

  TOPP
  Chatta med support
  Chatta med support
  Frågor, tvivel, problem? Vi är här för att hjälpa dig!
  Ansluter...
  Har du en fråga? Fråga oss!
  Har du en fråga? Fråga oss!
  :
  :
  :
  Har du en fråga? Fråga oss!
  :
  :
  Chatt sessionen har avslutats. Tack!
  Vänligen betygsätt det stöd du har fått.
  bra Badrum