×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Lär dig och gör onlineprov
3 Få dina IT-kunskaper certifierade

Bekräfta dina IT-kunskaper och kompetenser under det europeiska IT-certifieringsramverket från var som helst i världen helt online.

EITCA Academy

Standard för attestering av digitala färdigheter av European IT Certification Institute som syftar till att stödja utvecklingen av det digitala samhället

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

European Information Technologies Certification Academy ger tillgång till den europeiska IT-certifieringsstandarden för attestering av digital kompetens och IT-kompetens. Den är tillgänglig online från Bryssel, EU under en styrning av European Information Technologies Certification Institute (EITCI), en icke-vinstdrivande ackrediterings- och certifieringsmyndighet för programmet som utvecklar och sprider det internationellt.

Syftet med den europeiska IT-certifieringen är att tillhandahålla ett internationellt ramverk för allmänna och professionella IT-kompetenser formell utvärdering och bekräftelse med efterlevnad av kvalitetsstandarder och överbrygga åtkomstbarriärer. EITCA Academys deltagande under den europeiska IT-certifieringsstandarden är inte begränsat till Europeiska Unionen, och erbjuder möjlighet till individer utomlands att utveckla och attestera sina IT-kompetenser med en professionell certifiering utfärdad i Europeiska Unionen, under den styrda standarden för European IT Certification Institute. EITCA Academy implementeras helt online och kännetecknas av ett nytt tillvägagångssätt, alternativt och komplementärt till den klassiska yrkesutbildningen, eftersom den gör det möjligt för alla i världen att delta i EITC/EITCA-programmen och erhålla motsvarande certifikat utfärdade i EU inom ett avlägset beteende, på samma villkor globalt, som övervinner fysiska och ekonomiska hinder för stationära program.
EITCAAcademy
När det gäller framsteg i läroplanen kan EITCA Academy - som ett internationellt IT-kompetenscertifieringsramverk behandlas som ett forskarutbildningsprogram. Det är mindre teoretiskt tillvägagångssätt än de akademiska programmens meriter och mer praktikinriktat för att vara i linje med professionell karriärutveckling. Även om det europeiska IT-certifieringsramverket vittnar om en liknande grad av kompetensomfattande grad som mer formella akademiska program, har det vissa fördelar, eftersom de är mer praktiskt inriktade, flexibla och genomförs helt online. EITCA Academy utgör en serie lokalt relaterade EITC-certifieringsprogram, som kan slutföras separat, som på egen hand motsvarar standarder för professionell IT-färdighetsbevis på industriell nivå. Både EITCA- och EITC-certifieringar utgör en viktig bekräftelse på innehavarens relevanta IT-expertis och färdigheter, vilket ger individer över hela världen genom att certifiera deras kompetens och stödja deras karriärer. Den europeiska IT-certifieringsstandarden som styrs av EITCI-institutet sedan 2008 syftar till att stödja digital läskunnighet, sprida professionell IT-kompetens och motverka digital utslagning genom att stödja personer som lever med funktionsnedsättning, såväl som personer med låg socioekonomisk status och ungdomar inom gymnasieskolan. . Detta överensstämmer med riktlinjerna för politiken för den digitala agendan för Europa som anges i dess pelare för att främja digital kompetens, färdigheter och inkludering.

färdigheter

 • Internet
 • säkerhet
 • Företag
 • Grafiken
 • distansarbete

EITCA ACADEMY OCH EITC CERTIFICATION PROGRAM STATISTIK

1000 +

CERTIFIERING LÄRPLAN REFERENSPROGRAM-TIMMAR

100 +

EITC OCH EITCA ACADEMY CERTIFICATIONS TILLGÄNGLIGA

1 000 000+

CERTIFIKATER SOM FÖRESKRIVAS VÄRLDEN TILL CITIZNES OF 40+ LÄNDER

50 000 000+

PERSONTIMMAR FÖR VALIDERING AV ALLA DIGITALA FÄRDIGHETER ONLINE

50 000 +

GEMENSKAPENS MEDLEMMAR FRÅN BÅDE EU OCH UTLAND

EUROPEISKT IT-CERTIFIERINGSINSTITUT

European IT Certification Institute (EITCI) inrättades 2008 under finansiering från Europeiska kommissionens Europeiska regionala utvecklingsfond (ERDF) för att implementera ett av målen i Europeiska kommissionens digitala agenda för Europa (DAE) för att utveckla en paneuropeisk certifiering system för att verifiera och attestera digitala kompetenser. Europeiska kommissionens finansiering beviljades i ett ERUF-projekt 2007 för att utveckla det europeiska ramverket för IT-certifiering och dess onlineplattformar med målet att minska åtkomsthinder för digital kompetenscertifiering i Europa. EITC-ramverket stöder att överbrygga den digitala kompetensklyftan i EU och världen över. Sedan 2008 har EITCI-institutet (som verkar i en juridisk form av en ideell förening som regleras av avdelning III i den belgiska lagen som beviljar ideella föreningar av allmännytta status som juridisk person) fortsatt att utveckla EITC-ramverket och vidareutveckla det med EITCA Akademiprogram, som grupperar individuella EITC-certifieringar i olika domäner av digitala specialiseringar.

EITCIMission
Uppdraget för EITCI-institutet är att stödja åtkomsten av digital kompetensbevis inom olika IT-applikationsområden så brett som möjligt, genom att sänka olika kompetenscertifieringsbarriärer (inklusive ekonomiska) och uppdatera läroplanerna för den europeiska IT-certifieringsramen.
EITCIEU-finansiering
EITCI har deltagit i genomförandet av flera projekt inom Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden, av vilka några inkluderade att överbrygga den ökända digitala könsgapet genom att sprida certifiering av digital kompetens bland kvinnor (stödja över 250 tusen kvinnor i EU), förbättra digital utbildning i skolor genom att utveckla och certifiera e-Learning-färdigheter bland lärare (stödja över 10 tusen skollärare i EU) eller upprätta EITCA/EG e-Governance-certifieringsramverket baserat på IDABC/ISA-standarden för interoperabilitetssystem för offentlig förvaltning i EU (stödja med relevanta certifieringsprogram cirka 5 tusen tjänstemän inom offentlig förvaltning i EU).
EITCIStatus utan vinstsyfte
Som en icke-vinstdrivande certifieringsleverantör i Europeiska Unionen, verkar EITCI enligt dess lagstadgade och lagstadgade krav att alla intäkter från dess certifieringsverksamhet ska allokeras till vidareutveckling av det europeiska IT-certifieringsramverket och för dess spridning. På grund av EITCI:s ideella status kan den ge tillgång till EITCA Academy-programmen med subventioner under initiativstödet Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC).
EITCISocialt ansvar
Sedan 2008 tillhandahåller EITCI kontinuerligt alla sina certifieringstjänster med 100 % av avgifterna som avstår till personer som lever med funktionshinder, till förskoleelever såväl som till personer som lever under låga socioekonomiska förhållanden i ett antal underutvecklade länder globalt.
Kort historia
2008

EITCI-institutets etablering

EITCI-institutet har inrättats som en ideell förening och en europeisk IT-certifieringsmyndighet, som formellt intygar IT-kompetenser enligt dess utvecklade och spridda EITC/EITCA-standarder.

2009

EITC/EITCA CERTIFICERINGAR

EITC/EITCA-certifieringsprogram som startades 2008 ackrediterades av relevanta expert EITCI-uppdrag och distribuerades online internationellt som specialiserat professionellt intyg inom flera IT-områden.

2010

EITC/EITCA CERTIFICATIONS SPRIDNING

EITCA Academy-programmet har överträffat 5000 certifieringar i offentlig förvaltning av medlemsländer och företag med ledande efterfrågan inom IT-säkerhet, affärssystem och datorgrafik.

2011

INTERNATIONELLT CERTIFIKATION AV INTE-VENDOR

Europeiska baserade EITC/EITCA-certifiering tävlar som en av de ledande internationella leverantörens oberoende professionella IT-certifieringsstandarder som implementeras helt online.

2012

PROJEKT I EU: s ERUF-SAMMANSÄTTNING

EITCI-institutet gick med i konsortier i projekt som finansierades av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) för distribution och spridning av IT-certifieringar i EU: s medlemsländernas offentliga förvaltningssektorer.
2013

EITC/EITCA CERTIFCATIONS ERKÄNNANDE

Över tusen företag över hela världen certifierade sin professionella personal under EITC/EITCA-certifieringsprogrammen - det totala antalet certifierade individer överskred 100 XNUMX.

2014

EITC/EITCA CERTIFIKATIONER REPROGRAMMERING

Stora revisioner införda inom IT-säkerhet, affärs-IT, datorgrafikplaner, utveckling av specifika EITCA-akademier inom den offentliga sektorn inklusive IT-nyckelkompetenser, e-Learning och e-Government.
2015

APPLIKATIONER RELATERADE CERTIFIKATIONER

Nytt programutveckling inom EITCA akademier och EITC certifieringar inom Internet marknadsföring, mobilapplikationer, webbdesign och hantering.

NUVARANDE

VALDA EITCA ACADEMY OCH EITC PROGRAM FÖRETAGSKUNDER

Sortera efter: riktning:
 • Adecco

 • Allianz

 • Apple

 • Aviva

 • Avon

 • axa

 • BAE Systems

 • BNP Paribas

 • BP

 • Canon

 • Capgemini

 • Carlsberg

 • Cisco

 • Credit Suisse

 • FCA

 • Hewlett-Packard

 • IBM

 • Juniper

 • Konica Minolta

 • Kyocera

 • Lockheed Martin

 • Microsoft

 • Nordea

 • Novell

 • NTT

 • Oracle

 • Orange

 • Panda Security

 • Raiffeisen Bank

 • Red Hat

 • SantanderBank

 • SAP

 • siemens

 • Skanska

 • State Street

 • Symantec

 • Telecom Italia

 • Tesco

 • Thales

 • Toyota

 • UBS

 • POSTEN

Ladda mer

MER INFORMATION OM DET EUROPEISKA IT-CERTIFIERINGSRAMET OCH DET EUROPEISKA IT-CERTIFICERINGSAKADEMIN-PROGRAMMET

01

Organisation för certifieringsprocessen

Det finns två typer av program tillgängliga i det europeiska IT-certifieringsramverket:
 • Individuella EITC-program på ca. 15 timmars kursplaner, certifiering av färdigheter i snävt definierade digitala omfattningar (som t.ex. Linux, TensorFlow eller PHP),
 • Omfattande EITCA Academy-program som grupperar flera (vanligtvis 12) EITC-program inom en specialiserad domän, som t.ex. Cybersäkerhet, Artificiell intelligens, Webbutveckling or Datorgrafik.
Registreringsavgifterna för EITCA Academy täcker kostnaden för alla inkluderade EITC-certifieringsprogram, vilket ger deltagarna alla motsvarande EITCA Academy-beståndsdelar EITC-certifikat, tillsammans med ett relevant EITCA Academy-certifikat i sig. EITCA Academy-programmen är kompletta och omfattande certifieringssystem implementerade online inom moderna områden av digitala specialiseringar, definierade på ett självständigt sätt för att inkludera full täckning av alla nödvändiga grunder. Det kompletta EITCA Academy-certifieringsprogrammet kan avslutas på cirka 1 månad. Dess läroplan på ca. 180 timmar (som vanligtvis består av 12 individuella EITC-certifieringsprogram) är programmerade för att inkludera en fullständig täckning av relevanta domängrunder och praktiska färdigheter. Individuella EITC-certifieringsprogram kan avslutas även på upp till 2 dagar, men det finns inga tidsgränser av något slag för något av certifieringsprogrammen.
02

Europeisk IT-certifiering i praktiken

Det europeiska ramverket för IT-certifiering certifierar digitala färdigheter i enlighet med relevanta läroplaner som anges på certifieringsprogrammens webbplatser med referenser till didaktiskt material som valts ut för att helt täcka vad gäller didaktik som krävs för certifieringskurser för motsvarande prov. Den detaljerade beskrivningen av certifieringsförfarandet och de tjänster som tillhandahålls under det europeiska IT-certifieringsramverket finns i Hur det fungerar sektion. Det europeiska IT-certifieringsramverket är inte en utbildningstjänst (en utbildningskurs) utan en tjänst för kompetenscertifiering. Syftet är att certifiera digitala färdigheter i enlighet med motsvarande läroplaner och tillhandahålla ett formellt verifierbart intyg om dessa kvalifikationer med certifikaten, som inkluderar de individuella EITC-certifikaten och den mer omfattande specialiseringen som intygar EITCA Academy-certifikat (gruppering av relevanta individuella EITC-certifikat). Dessa certifikat utfärdas efter att de har godkänt deras motsvarande online-examensprocedurer och tillåter validering av tredje part för att stödja formell dokumentation av deltagarnas professionella digitala kvalifikationer. Tjänsten är därför att implementera kvalifikationscertifieringsprocessen inom olika områden av tillämpad digital teknik.
03

Särskiljande egenskaper

Viktiga egenskaper hos det europeiska IT-certifieringsramverket som skiljer det från andra tillgängliga certifieringsramverk inkluderar:
 • Leverantörsoberoende och bred kompetenstäckning i EITC/EITCA-certifieringskurserna
 • Permanent karaktär för alla utfärdade certifieringar (inget behov av en framtida omcertifiering)
 • Inga begränsningar för certifieringsprover utan extra avgifter
 • Inga tidsgränser för att avsluta något av EITC/EITCA-programmen
 • Obegränsad tillgång till expertkonsultationer online
 • Helt fjärranslutna onlinecertifieringsförfaranden
 • Digital validering av alla utfärdade certifikat
 • Permanent tillgång till alla plattformar
 • Internationellt erkännande
04

Självständighet och tillgänglighet

European IT Certification Academy (EITCA)-programmen är så definierade att de inkluderar stiftelser och därför är lämpliga även för nybörjare inom sina respektive domäner. Varje EITCA Academy certifieringsprogram tillsammans med alla dess ingående European IT Certification (EITC) programs kursplaner är helt fristående. Deltagare behöver inte ha teknisk bakgrund för att genomföra och slutföra något av dessa certifieringsprogram, eftersom läroplanerna och refererade video- och textdidaktiska material täcker relevanta ämnen från början. Alla europeiska IT-certifieringsprogram implementeras på engelska. Det finns dock tillgängliga (för läroplaner, didaktiskt material/videor och undersökningar) omfattande översättningar (stödda av AI-system) som kan vara till hjälp som referens. Registreringsproceduren, såväl som implementeringen av de europeiska IT-certifieringsprogrammen, är helt online. Både EITCA- och EITC-programmen har fristående kursplaner, online-implementering, obegränsad tillgång till expertkonsultationer, inga begränsningar för certifieringsprov utan extra avgifter, inga tidsgränser för att slutföra programmen, varaktighet för utfärdade certifikat (ingen omcertifiering krävs) , digital validering och internationellt erkännande, behöll tillgången till alla plattformar efter avslutad utbildning.
05

Examinationsförfaranden

Deltagarna kan studera läroplanerna som täcker omfattande video- och textdidaktiskt material som är tillgängligt helt asynkront (så att deltagarna kan definiera sitt inlärningsschema fritt) och kommer att hitta svaren på alla undersökningsfrågor (var och en av EITCA Academys ingående EITC-program avslutas med en fjärransluten online examen, godkänd på vilka villkor beviljande av motsvarande EITC-certifikat).

Tentamen kan göras om utan begränsningar i ett antal omtag och utan att några extra avgifter tas ut för omprov. Alla EITC-certifikat kan endast utfärdas efter att ha uppnått en lägsta nivå på 60 % vid motsvarande examen och först efter att ha klarat alla EITCA Academy ingående EITC-prov kommer deltagaren att ha rätt till utfärdandet av motsvarande EITCA Academy C