×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Få tillgång till e-lärande och e-testning
3 Bli EU-certifierad inom dagar!

Bekräfta din IT-kompetens inom ramen för den europeiska IT-certifieringen (EITC/EITCA) från var som helst i världen helt online!

EITCA Academy

Certifieringsstandard för digitala färdigheter av European IT Certification Institute för att stödja utvecklingen av Digital Society

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

European Information Technologies Certification Academy möjliggör åtkomst till den europeiska IT-certifieringsstandarden för digitala färdigheter och IT-kompetensattest. Det är fullt tillgängligt online från Bryssel under styrning av European Information Technologies Certification Institute EITCI, en icke-vinstdrivande ackrediterings- och certifieringsmyndighet för programmet som utvecklar och sprider det internationellt.

Målet med EITCA Academy är att tillhandahålla internationella ramar för den professionella IT-kompetensen formell utvärdering och bekräftelse med hänsyn till kvalitetsstandarder och att övervinna tillgångshinder. EITCA Academy-deltagande är inte begränsat till Europeiska unionen, tvärtom, det ger möjlighet för individer utomlands att utveckla och bekräfta sina IT-kompetenser med en professionell certifiering från Europeiska unionen, enligt European Information Technologies Certification Institute reglerade standard. Den helt online implementerade EITCA Academy kännetecknas av ett nytt tillvägagångssätt, alternativt och kompletterande till den klassiska yrkesutbildningen, eftersom det gör det möjligt för alla i världen att studera under EITCA/EITC-programmen och sedan erhålla motsvarande certifieringar utfärdade i Bryssel inom en avlägsen bedriva på samma villkor globalt och utan behov fysiskt att resa och studera i Bryssel och därmed minska tillhörande kostnader och övervinna hinder.
EITCI-institutet
När det gäller framsteg kan EITCA Academy - som en internationell IT-kompetenscertifieringsram - beträffande programmets innehållsförmåga jämföras med forskarutbildningar. Det är mindre teoretiskt i sin strävan än de vanliga universitetets akademiska forskarutbildningar och mer praktikorienterade för att anpassas till professionell karriärutveckling. Medan EITCA Academy-certifieringar intygar en liknande grad av kompetensomfattande som mer formella akademiska program, har det vissa fördelar, som mer praktiskt orienterade, flexibla och genomförs helt online. EITCA Academy utgör en serie topiskt relaterade EITC-certifieringsprogram, som kan genomföras separat, vilket på egen hand motsvarar standarder för industriell IT-professionell utbildning. Både EITCA- och EITC-certifieringar utgör ett viktigt intyg om innehavarens relevanta IT-expertis och färdigheter, vilket stärker individer världen över genom att bekräfta sin kompetens och stödja deras karriärer. Den europeiska IT-certifieringsstandarden som har utvecklats av EITCI Institute sedan 2008 syftar till att förbättra digital läskunnighet, sprida professionell IT-kompetens i livslångt lärande och motverka digital uteslutning genom att stödja människor som lever med funktionsnedsättningar, såväl som personer med låg socioekonomisk status och som före ungdomar på gymnasiet. Detta överensstämmer med riktlinjerna för den digitala agendan för Europa-politiken, som anges i sin pilar för att främja digital kunskaper, färdigheter och inkludering.

färdigheter

 • Internet
 • säkerhet
 • Företag
 • Grafiken
 • distansarbete

EITCA ACADEMY OCH EITC CERTIFICATION PROGRAM STATISTIK

1000 +

CERTIFIKATIONSKURRIKULUM PROGRAMTIMMAR

70 +

EITC OCH EITCA ACADEMY CERTIFICATIONS TILLGÄNGLIGA

1 000 000+

INDIVIDUELLER AV 40+ LÄNDER SOM FÖRVARAS MED STANDARDEN

50 000 000+

PERSONSTIMMAR FÖR DET FUNKTIONERNA UTVECKLING

20 000 +

FÖLJNINGAR OCH REKOMMENDATIONER FRÅN BÅDE EU OCH UTOM UR
Kort historia
2008

EITCI-institutets etablering

EITCI-institutet har inrättats som en ideell förening och en europeisk IT-certifieringsmyndighet, som formellt intygar IT-kompetenser enligt dess utvecklade och spridda EITC/EITCA-standarder.

2009

EITC/EITCA CERTIFICERINGAR

EITC/EITCA-certifieringsprogram som startades 2008 ackrediterades av relevanta expert EITCI-uppdrag och distribuerades online internationellt som specialiserat professionellt intyg inom flera IT-områden.

2010

EITC/EITCA CERTIFICATIONS SPRIDNING

EITCA Academy-programmet har överträffat 5000 certifieringar i offentlig förvaltning av medlemsländer och företag med ledande efterfrågan inom IT-säkerhet, affärssystem och datorgrafik.

2011

INTERNATIONELLT CERTIFIKATION AV INTE-VENDOR

Europeiska baserade EITC/EITCA-certifiering tävlar som en av de ledande internationella leverantörens oberoende professionella IT-certifieringsstandarder som implementeras helt online.

2012

PROJEKT I EU: s ERUF-SAMMANSÄTTNING

EITCI-institutet gick med i konsortier i projekt som finansierades av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) för distribution och spridning av IT-certifieringar i EU: s medlemsländernas offentliga förvaltningssektorer.
2013

EITC/EITCA CERTIFCATIONS ERKÄNNANDE

Över tusen företag över hela världen certifierade sin professionella personal under EITC/EITCA-certifieringsprogrammen - det totala antalet certifierade individer överskred 100 XNUMX.

2014

EITC/EITCA CERTIFIKATIONER REPROGRAMMERING

Stora revisioner införda inom IT-säkerhet, affärs-IT, datorgrafikplaner, utveckling av specifika EITCA-akademier inom den offentliga sektorn inklusive IT-nyckelkompetenser, e-Learning och e-Government.
2015

APPLIKATIONER RELATERADE CERTIFIKATIONER

Nytt programutveckling inom EITCA akademier och EITC certifieringar inom Internet marknadsföring, mobilapplikationer, webbdesign och hantering.

NUVARANDE
Sortera efter: riktning:
 • Adecco

 • Allianz

 • Apple

 • Aviva

 • Avon

 • axa

 • BAE Systems

 • BNP Paribas

 • BP

 • Canon

 • Capgemini

 • Carlsberg

 • Cisco

 • Credit Suisse

 • FCA

 • Hewlett-Packard

 • IBM

 • Juniper

 • Konica Minolta

 • Kyocera

 • Lockheed Martin

 • Microsoft

 • Nordea

 • Novell

 • NTT

 • Oracle

 • Orange

 • Panda Security

 • Raiffeisen Bank

 • Red Hat

 • Santander Bank

 • SAP

 • siemens

 • Skanska

 • State Street

 • Symantec

 • Telecom Italia

 • Tesco

 • Thales

 • Toyota

 • UBS

 • POSTEN

Ladda mer

SAMARBETEFRÅGOR

Om du är en yrkesutbildare eller om du representerar ett företag eller institution som är intresserad av samarbete inom EITCA Academy eller EITC Certification, inbjuder vi dig att komma i kontakt.

TOPP
Chatta med support
Chatta med support
Frågor, tvivel, problem? Vi är här för att hjälpa dig!
Ansluter...
Har du en fråga? Fråga oss!
Har du en fråga? Fråga oss!
:
:
:
Har du en fråga? Fråga oss!
:
:
Chatt sessionen har avslutats. Tack!
Vänligen betygsätt det stöd du har fått.
bra Badrum