×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Lär dig och gör onlineprov
3 Få dina IT-kunskaper certifierade

Bekräfta dina IT-kunskaper och kompetenser under det europeiska IT-certifieringsramverket från var som helst i världen helt online.

EITCA Academy

Standard för attestering av digitala färdigheter av European IT Certification Institute som syftar till att stödja utvecklingen av det digitala samhället

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

A modern, innovativ och effektiv offentlig förvaltning är avgörande för ytterligare tillväxt av EU. Huruvida det kommer att vara så beror också på dig och din e-förvaltningskompetenser.

VÄLKOMMEN TILL EITCA ACADEMY, ETT PANEUROPISKT IT-CERTIFIERINGSRAMVERK FÖR DINA DIGITALA FÄRDIGHETER FORMELLT ATTESTERING ONLINE

EITCA Academy grupperar relevanta europeiska IT-certifikat (EITC) i utvalda digitala kompetensspecialiseringar (som börjar med 150 timmars referensinnehåll i läroplanen). EITC-certifikat (vart och ett av 15 timmars referensinnehåll) kan också nås direkt.

ANVÄND 80% EITCA ACADEMY DSJC SUBSIDIET TILL – DITT SUBVENTION HAR NU TILLÄMPTS – DU KAN FORTSÄTTA

Subventionen avstår från 80 % avgifter för EITCA Academy Certification-program vid registrering av . Ditt bidrag är nu aktiverat. Du kan skicka subventionskoden till din e-post för att använda den senare eller på en annan enhet.

EITCA/EG E-GOVERNMENT ACADEMY

European Information Technologies Certification Academy

eKompetensramar för samverkande e-administration.

EITCA/EG Academy är ett certifieringsprogram riktat till offentlig förvaltning som syftar till att överbrygga klyftan i spridning av IT-färdigheter på alla nivåer inom EU: s offentliga tjänster/styrning.

EITCA/EG Academy fokuserar på de IT-domäner som är mest relevanta för driften av den offentliga förvaltningen. Det handlar främst om kontors- och hanteringsprogramvara, grunderna i nätverk, formella och praktiska aspekter av informationssäkerhet och europeiska e-förvaltningsprogram.

 

I strävan efter en EU-standard för certifiering av IT-kompetens inom offentlig förvaltning, anses brister i IT-baserade processer i allmänna domäner i medlemsländerna vara minskade till förmån för EU-medborgare, vilket ökar tillgängligheten och effektiviteten i offentliga tjänster.

Endast modern, innovativ och effektiv offentlig förvaltning kan låsa upp EU: s ytterligare tillväxtpotential, och dessa egenskaper är betingade av IT-kompetens.

Hur det fungerari tre enkla steg

(när du har valt ditt EITCA Academy eller ett valt EITC-certifikat ur hela EITCA/EITC-katalogen)

Lär dig och öva

Följ onlinereferat videomaterial när du förbereder dig för prov. Det finns inga fasta lektioner, du pluggar på ditt schema. Inga tidsgränser. Expertkonsulter online.

Bli EITCA-certifierad

Efter att ha förberett dig tar du helt EITC-tentor. Efter att ha godkänt allt får du EITCA Academy Certificate.

Starta din karriär

EU utfärdade EITCA Academy Certificate med detaljerade kompletteringar är ett formellt intyg om dina kompetenser.

Lär dig och träna online

Följ onlinematerial med öppen åtkomst förbereda för tentamen. Det finns inga timmar, du studerar när du kan.

 • EITCA Academy grupperar EITC-program
 • Varje EITC-program är 15 timmar stort
 • Varje EITC-program definierar omfattningen av en relevant online-tentamen
 • Du använder EITCA Academy e-learning plattform med 24/7 tillgång till öppet material och didaktik
 • Du får också tillgång till önskad programvara

Bli EITCA-certifierad

Efter att ha förberett dig tar du helt EITC-tentor. Efter att ha godkänt allt får du EITCA Academy Certificate.

 • Du får ditt personliga EITCA/EG Computer Graphics Academy Certificate
 • Detaljerad EITCA/EG diplomatillägg
 • Dessutom 7 relevanta EITC-certifikat
 • Alla dokument som utfärdats och bekräftats i Bryssel, skickas till dig internationellt
 • Samtliga dokument utfärdas också i elektronisk form med elektronisk verifiering

Starta din karriär

EITCA Academy Certificate med ett tillägg och alla substituent EITC-certifikat intygar väl dina färdigheter.

 • Inkludera det och visa upp i ditt CV
 • Presentera det för din entreprenör eller arbetsgivare
 • Bevisa din professionella utveckling
 • Visa din aktivitet inom internationell utbildning och självutveckling
 • Hitta din önskade position, få marknadsföring eller hitta nya kontrakt
 • Gå med i EITCI Cloud community

EITCA/EG E-GOVERNMENT ACADEMY
EU: s offentliga IT-kompetensram

 • Interaktiv informationssäkerhet långa föreläsningar, övningar och laboratorier helt via Internet (med tillhandahållen kostnadsfri testprogramvara)
 • Omfattande program inklusive 7 EITC-kurser (105 timmar) med tillgång till programvara och konsultationer för didaktisk personal, som ska slutföras på en månad
 • Undersöknings- och certifieringsförfaranden helt distanserade via Internet med EU EITCA e-förvaltningsintyg utfärdade i Bryssel i papper och e-form
 • Anpassningsbar svårighetsnivå lämplig för avancerade och nybörjare användare av digital teknik med liten eller ingen tidigare färdigheter inom IT-området

Kvaliteten på den offentliga förvaltningen är en av nyckelfaktorerna för EU: s övergripande konkurrenskraft. Den offentliga förvaltningen återspeglar institutionella grunder för hur medlemsländerna drivs, medan kvaliteten på styrning och offentlig förvaltning i synnerhet avgör hur all offentlig politik och tjänster genomförs. Den offentliga förvaltningen tillgodoser samhällets behov och inramar dess funktion genom organisatoriska strukturer, processer, roller, policyer och program, formande ekonomiskt välstånd, social sammanhållning och hållbar tillväxt. Den definierar kvalitet och tillgänglighet för offentliga tjänster och formmiljö för att skapa offentligt värde. Modern, innovativ och effektiv offentlig förvaltning är alltså avgörande för att upprätthålla krisåterhämtning och låsa upp EU: s ytterligare tillväxtpotential.

Det är självklart att kvalitet, effektivitet och innovation inom offentliga förvaltningsprocesser och institutioner är villkorade av kvalifikationer från anställda inom den offentliga sektorn som ansvarar för relevanta offentliga tjänster och förvaltningsområden. Tillsammans med påskyndad digitalisering av alla typer av professionella aktiviteter är en extraordinär roll förknippad med informationsteknikens kvalifikationer. IT: s roll i den privata sektorns tillväxt kan inte underskattas och ett liknande omfattande antagande av allt smartare IT-processer äger rum i den offentliga sektorn, som inte kan släpa efter den ekonomiska miljö som den själv förutsätter. Detta är väl uttalat i slutsatserna från Europeiska kommissionens undersökning "Quality of public administration" från november 2016, där man erkänner att en verklig förändring mot e-förvaltning beror på personalens IT-kompetens och kompetenskvalitet på alla nivåer i de offentliga förvaltningsstrukturerna.

European Information Technologies Certification Academy for public administration är ett särskilt program som syftar till att överbrygga klyftan i spridning av IT-kunskaper på alla nivåer av offentliga tjänster och styrning. EITCA/EG-standarden är utformad för att tillhandahålla en gemensam EU-ram för kvalitet i utveckling och upprätthållande av behöriga och uppdaterade kvalifikationer för personal inom den offentliga förvaltningen. På grund av denna gemensamma standard för certifiering och attestering av IT-kompetens, anses brister i IT-baserade processer i offentliga sektorer i medlemsländerna vara minskade till förmån för EU-medborgarna, vilket stödjer en ökning av tillgänglighet, effektivitet och kvalitet i offentliga tjänster. EITCA/EG-programmet för offentlig förvaltning upprätthålls av European Information Technologies Certification Institute och genomför den digitala agendan för Europa och utgör en av de sju pelarna i Europa 2020-strategin.

eitca-t.ex.-1024x721European Information Technologies Certification Academy for public administration är ett särskilt program som syftar till att överbrygga klyftan i spridning av IT-kunskaper på alla nivåer av offentliga tjänster och styrning i EU. EITCA/EG: s certifieringsstandard för eGovernment Information Technologies är utformad för att tillhandahålla en gemensam EU-ram för kvalitet i utveckling och upprätthållande av korrekt och aktuell kompetens för personal inom den offentliga förvaltningen. På grund av denna gemensamma standard för certifiering och attestering av IT-kompetens, anses brister i IT-baserade processer i offentliga sektorer i medlemsländerna vara minskade till förmån för EU-medborgarna, vilket stödjer en ökning av tillgänglighet, effektivitet och kvalitet i offentliga tjänster. EITCA/EG-programmet för offentlig förvaltning upprätthålls av European Information Technologies Certification Institute och genomför den digitala agendan för Europa och utgör en av de sju pelarna i Europa 2020-strategin.

Kvaliteten på den offentliga förvaltningen är en av nyckelfaktorerna för EU: s övergripande konkurrenskraft. Den offentliga förvaltningen återspeglar de institutionella grunderna för hur medlemsländerna drivs, medan kvaliteten på styrning och offentlig förvaltning i synnerhet avgör hur all offentlig politik och tjänster genomförs. Den offentliga förvaltningen tillgodoser samhällets behov och inramar dess funktion genom organisatoriska strukturer, processer, roller, policyer och program, formande ekonomiskt välstånd, social sammanhållning och hållbar tillväxt. Den definierar kvalitet och tillgänglighet för offentliga tjänster och formmiljö för att skapa offentligt värde. Modern, innovativ och effektiv offentlig förvaltning är alltså avgörande för att upprätthålla krisåterhämtning och låsa upp EU: s ytterligare tillväxtpotential. Det är självklart att kvaliteten, effektiviteten och innovationen inom den offentliga förvaltningen processer och institutioner är betingade av kvalifikationer av offentliga anställda ansvariga för relevanta områden av offentliga tjänster och styrning. Tillsammans med snabbare digitalisering av alla typer av professionella aktiviteter, är en extraordinär roll förknippad med informationsteknologins kvalifikationer. IT: s roll i den privata sektorns tillväxt kan inte underskattas och ett liknande omfattande antagande av allt smartare IT-processer äger rum i den offentliga sektorn, som inte kan hålla sig bakom den ekonomiska miljö som den själv vill. Detta är väl uttalat i slutsatserna från undersökningen "Kvalitet på offentlig förvaltning" i Europeiska kommissionen i november 2016, med erkännande av att en verklig förändring mot e-förvaltning beror på IT-färdigheter och kompetenskvalitet för personal på alla nivåer av strukturer inom den offentliga förvaltningen. Att erhålla EITCA/EG Academy-certifikatet är förknippat med att förvärva kunskap och godkänna slutproven inom alla de 7 enskilda EITC-kurserna som utgör akademin (finns också separat som enskilda EITC-certifieringar). Mer information finns på FAQ-sidor.

EITCA/EG eGovernment Academy-programmet inkluderar 7 enskilda EITC-kurser (European Information Technologies Certification kurser) med totalt 105 timmars didaktiskt innehåll (15 timmar för varje EITC-kurs).
Listan över EITC-certifieringskurser som ingår i hela EITCA/EG eGovernment Academy-programmet, i enlighet med specifikationerna från European Information Technologies Certification Institute EITCI, presenteras nedan. Du kan klicka på respektive EITC-certifieringskurs för att visa det detaljerade programmet.

De enskilda EITC-kurserna kan också köpas separat, utan att behöva köpa en fullständig akademi, men i detta fall gäller inget EU-stöd.

EITCA/EG eGovernment Academy är ett avancerat utbildnings- och certifieringsprogram med omfattande didaktiskt innehåll, motsvarande internationella forskarutbildningar kombinerat med toppmodern utbildning i nuvarande standarder för elektroniska administrationsprogram och interoperabilitetsstandarder i EU. Innehållet i certifieringsprogrammet EITCA Academy specificeras och standardiseras av European Information Technologies Certification Institute EITCI i Bryssel. Detta program uppdateras successivt på grund av IT-framsteg i enlighet med EITCI-institutets riktlinjer och är föremål för periodiska ackrediteringar.

Personliga certifieringar som deltagaren får efter avslutad EITCA/EG Academy består av EITCA/EG eGovernment Academy-certifikat och 7 specifika EITC/EG-certifikat. Prover av alla dessa certifikat presenteras nedan:

eitca-t.ex.-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-Suppl EITC-BI-OO-AAH08101234-Tillägg EITC-CN-CNF-AAH08101234-Suppl EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Suppl EITC-IS-Fais-AAH08101234-Suppl EITC-IS-IMCM-AAH08101234-Tillägg EITC-IS-PAIS-AAH08101234-Tillägg

Både EITCA- och EITC-certifikaten innehåller deltagarens namn, certifieringsprogramnamn, utfärdandedatum och det unika certifierings-ID: t. EITC-certifikaten presenterar dessutom en detaljerad beskrivning av programinnehållet tillsammans med ett resultatresultat för undersökningsprocent och QR-kodbaserad automatisk on-line-validering av certifikatet. QR-kodsökningssystemet möjliggör enkel maskinigenkänning och automatisering av certifikatvalidering, men manuell validering av äkthet och certifieringsinformation är också möjlig genom att tillhandahålla certifierings-ID och innehavarens efternamn vid EITCI-valideringstjänsten. På EITCI-valideringstjänsten lagras alla personliga certifieringar och om du förlorar den fysiska certifieringen kan ytterligare frågor beställas därifrån. Det finns också en möjlighet att ladda ner personliga certifieringar i PDF-format. EITCA-certifikatet åtföljs dessutom av certifieringstillägget som beskriver hela programinnehållet i EITCA Academy (presenterar all denna information i en gemensam form tillsammans med de kvantifierade procentuella resultaten). Alla certifikat är ackrediterade av det utfärdande European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Såväl inlärningsprocessen som undersökningsförfaranden inom EITCA Academy genomförs på distans inom e-learningplattform. Den didaktiska processen, som genomförs via Internet med användning av vilken klientenhet som helst, är helt flexibel när det gäller tid och plats, vilket eliminerar kravet på deltagarnas fysiska närvaro och tar bort tillgänglighetsbarriärer (såsom geografiska eller tidszonsbarriärer).

Efter att ha registrerat sig för ett valt EITCA/EITC-program får deltagarna tillgång till personlig e-lärandemiljö med asynkron inlärningsmetodik, utan några krav på tidpunkten.

EITC/EITCA e-lärande didaktik höjdpunkter:

 • Didaktisk process kan startas när som helst (rekryteringen är öppen under hela året) och kan utföras när som helst (t.ex. på kvällstid eller på helger) och från valfri plats, med användning av vilken klientenhet som helst med internetåtkomst.
 • De uppdaterade och funktionella didaktiska resurserna är ständigt tillgängliga för deltagaren 24/7 inom e-learning-plattformen.
 • Ett brett omfång av det didaktiska innehållet gör det möjligt att skräddarsy inlärningsprocessen efter både nybörjare och avancerade deltagare.
 • Allt didaktiskt innehåll finns tillgängligt som elektroniska resurser i e-lärplattformen (e-föreläsningar, e-övningar och e-laboratorier).
 • Varje EITC-program kan slutföras även på bara två dagar, medan EITCA Academy-programmet kan slutföras i en period som motsvarar antalet EITC-program som det innehåller, t.ex. om EITCA/CG Academy skulle vara 2 dagar (en vanlig standardperiod slutförande är en månad).
 • Det finns emellertid inga tidskrav för genomförande av EITC/EITCA-program, och tiden för avslutande beror helt på deltagarens preferens för inlärningsintensitet.

Den interaktiva didaktiska processen EITC/EITCA på e-learning-plattformen innehåller en obegränsad tillgänglighet av expertkonsultationer. Online-konsultation kan när som helst initieras av deltagaren som behöver hjälp.

Beroende på deltagarens behov kan konsultverksamheten begränsas till att svara på specifika frågor eller lösa problem i samband med det didaktiska programmet. Det kan också utvidgas till handledning och råd, upp till individuell didaktisk strategi baserad på deltagarens framsteg. Konsultföretag baseras på kommunikationssystemet för e-lärplattform samt individuell e-postkontakt och vid behov realtidschatt med experter.

E-inlärningsplattformen bearbetar statistik över alla deltagarnas inlärningsaktiviteter under genomförande av didaktiska program och gör det möjligt för konsulterande experter att individualisera sin strategi för att ordentligt stödja deltagarnas inlärningsbehov. Detaljerade aktivitetsrapporter utarbetas automatiskt av plattformen och presenteras för konsult experterna så att de kan veta vilka delar av programmet som var mest problematiska och kräver fokus. Modellen för individuell handledning och coaching beroende på deltagarnas inlärningsbehov bygger på liknande förmågor i de ledande universiteten och kännetecknas av att öka inlärningseffektiviteten och dessutom motivera deltagarna till ökad insats för lärande när de beslutar att initiera konsultbistånd.

cs

Onlinedidaktiken programmeras alltid till EITC-kurser som slutar på helt avlägsna EITC-undersökningar som utförs via Internet, utan behov av fysisk närvaro vid examenscentret. Examen har en form av ett slutet test, inklusive 15 slumpmässiga flervaliga testfrågor på det givna EITC-kursinnehållet. Detta fjärrtest tas av deltagaren inom e-learningplattformen (där deltagaren presenteras med det interaktiva testet som implementerar slumpmässigt val av testfrågor, förmågan att återgå till besvarade eller obesvarade frågor och tidsbegränsning som är 45 minuter). EITC: s godkända poäng är 60% positiva svar, men misslyckande med att uppnå denna gräns gör det möjligt för deltagaren att ta om examen utan ytterligare avgifter (det finns 2 gratis återförsökningsförsök, varefter ytterligare undersökningar omprövning kräver en betalningsavgift på 20 Euro för att behandlas) . Deltagaren kan göra om ett godkänt test för att förbättra poängen för bättre presentation av certifieringen.

Genomförande av alla EITC-tentor som utgör en EITCA-certifiering resulterar i att deltagaren utfärdar relevant EITCA Academy-certifiering, tillsammans med alla inkluderade EITC-certifikat. Det finns inga ytterligare EITCA Academy-undersökningar (undersökningarna tilldelas endast EITC-kurser, varvid varje enskild resultat ges med en EITC-certifiering som utfärdas, medan EITCA Academy-certifieringen endast utfärdas efter att ha godkänt en relevant grupp EITC-prov). Poängen som presenteras på EITCA Academy-certifieringen är poängen för alla EITC-certifieringar som innehåller ett visst EITCA Academy. Alla förfaranden implementeras på distans i Bryssel och certifikatet skickas till deltagaren, medan den digitala certifieringen permanent lagras i EITCI-valideringstjänsten.

Certifieringsprocessen tillsammans med alla undersökningar genomförs på distans on-line inom en modern e-learningplattform i ett asynkront läge. Tack vare flexibel organiserad e-lärande didaktisk process tillsammans med alla undersökningar som utförs på distans och asynkront sätt via Internet (vilket möjliggör högsta flexibilitet i tid med att deltagaren själv organiserar sin inlärningsaktivitet på hans/hennes bekvämlighet), är fysisk närvaro av deltagaren inte nödvändig därför elimineras många barriärer.

EITCA Academy och EITC-certifieringar är kompatibla med det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (kort sagt ECTS). Om du studerar på det europeiska universitetet (inte nödvändigtvis i EU utan i det land som deltar i ECTS-standarden) kan du redovisa EITCA Academy eller EITC-kurser för ditt pågående program för forskarutbildning eller forskarutbildning inom ett högre utbildningssystem på nationell nivå. Detta är möjligt eftersom EITCA Academy och EITC-certifieringar är ECTS-standardkompatibla och har tilldelat ECTS-poäng enligt standardspecifikationen. Ändå är det fortfarande ett beslut på universitetsadministrationens sida att acceptera eller avslå redovisning av genomförandet av en viss EITC-certifieringskurs i ditt akademiska studieprogram (en sådan förfrågan bör göras till dekanalkontoret tillsammans med relevanta EITC/EITCA-certifieringar och deras tillskott). EITC- och EITCA-certifieringarna levereras med detaljerade programtillägg som möjliggör en korrekt övervägande av innehållsmässig likvärdighet med en relevant universitetskurs eller motsvarande mängd kvalifikationer och kompetenser även av universiteten i de länder som inte deltar i ECTS-systemet .

EITCA-akademier består av grupper av enskilda EITC-certifieringsprogram, var och en av dem tilldelas det definierade antalet ECTS-poäng, som tilldelas efter att ha erhållit certifieringen. Den EITC/EITCA-percantage-baserade betygsskalan är också helt kompatibel med ECTS-betygsskalan och stödjer därmed acceptans av externa läranderesultat. Det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (ECTS) fungerar som en EU-baserad standard för att jämföra akademisk studieuppnåelse och prestanda för studenter vid högre utbildning i hela EU och andra europeiska länder som vill delta i ECTS-standarden. För framgångsrika kurser tilldelas relevant antal ECTS-poäng. ECTS-poäng fungerar som en referens för att jämföra komplexiteten hos kurser i olika högskolor och genom avtal mellan dessa institutioner för att erkänna de kurser som genomförts vid olika institutioner på grundval av ECTS-poäng stödjer internationellt utbyte av EU-studenter och studerar utomlands. Det bör noteras att många länder har liknande standarder, som också enkelt kan redovisa ECTS-poäng. Att få ECTS-poäng i EITC/EITCA-programmet kommer säkert att lägga till ett positivt resultat till ditt akademiska beteende vid alla universitet.

Med EITCI-subventionen är EITCA/EG eGovernment Academy som intygar professionell IT-kompetens relaterade till offentlig förvaltning tillgänglig internationellt inom en 80% EITCI subventionerad avgift för offentliganställda i EU:s medlemsstater.

EU: s offentliga tjänster, nationella och regionala myndighetsanställda uppmuntras att utveckla och formellt bekräfta professionella IT-kompetenser relaterade till administrationskompetenser online i Bryssel.

Om du eller din organisation är intresserad av programmet kommer EITCI-subventionen att möjliggöra 80% sänkning av avgiften för European IT Certification Academy för att främja spridning av standarden.

eu

Observera att du kan köpa varje EITC-certifiering separat, men i EITCA/EG Academy får du tillgång till alla ovan

När du registrerar dig i EITCA/EG Academy kommer du att få EITCA/EG-certifikatet utöver alla dess ingående EITC-certifikat.Deltar i EITCA/EG eGovernment Academy med 80% EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidie ​​minskar din avgift till endast € 220 istället för 1100 € ordinarie avgift. När du registrerar dig i EITCA/EG Academy kommer du att få EITCA/EG-certifikatet utöver alla dess ingående EITC-certifikat.

europeiska riktlinjer

Fullständigt online implementering av European Information Technologies Certification Institutes riktlinjer för attestera IT-kompetens IT-kompetens

Självgående e-lärande

Du kan slutföra hela EITCA/EG Academy så snabbt som på en månad

Erkänd standard

Över 100 000 EITC/EITCA-certifikat utfärdade över hela världen med internationella institutioner som erkänner standarden

Tillgång till programvaran

För att lära dig och förbereda dig väl på fjärr EITC-undersökningarna kan du använda en leverantörsversion åtkomst till all relevant IT-programvara

STUDIE E-REGERING I BRUSSEL FULLT Online-OCH FÅR EU-CERTIFIERAD REMOTEL

Du är berättigad till 80% EITCI-subvention, dock begränsad i tid och antal platser för EITCA/EG Academy

BÄSTA GRUNDER ATT DELTA I EITCA/EG AKADEMI

Nedan kan du hitta en sammanfattning av fördelarna med att delta i EITCA/EG Academy som du kan tänka dig.

ERKÄNNAD DET CERTIFIKATION

Europeisk IT-certifiering som utfärdats i Bryssel är en standard för kompetensattest som har utvecklats och spridits sedan 2008

UPP TILL DATUM KURRIKULUM

Läroplan med utvecklingsnivåer som sträcker sig från nybörjare till yrkesmän som kan slutföras även om 1 månad

FLEXIBEL DISTANT LÄRNING

Helt online-certifieringsförfarande med onlinekonsultationer och fjärrundersökningar - studera var som helst när som helst

SAMMANFATTNING AV FÖRETAGET Färdigheter

Ditt EITCA Academy Certificate med tillägget och alla relevanta EITC-certifikat utfärdade i Bryssel för att bekräfta dina färdigheter

PRAKSIS MED PROGRAMVARA

Hand-on inom relevant programvara med rättegångstillgång som en del av förberedelserna för praktiska delar av certifieringsförfarandet

30 DAGAR ÅTERBETALNING80% EITCI SUBSIDIEN

Full återbetalning gäller för deltagarna under en 30-dagars återbetalningsperiod som förlänger EU:s konsumenträttighetsdirektiv, i enlighet med regler och villkorsbestämmelserGäller alla deltagare som reducerar EITCA Academy-avgifterna med 80% till € 220 i EITCI-stöd till stöd för Europeiska kommissionens koalition för digitala färdigheter och jobb

UTBILDNING AV MORGEN, I DAG

Fjärrundersökning och onlinecertifiering ger dig frihet att komma åt det europeiska IT-certifieringsramverket var som helst och när som helst för en bråkdel av kostnaderna förknippade med stationära kompetensbevissprogram. Onlinecertifiering av digitala kompetenser är inte bara fördelaktigt när det gäller tillgänglighet utan är också en del av utvecklingen av det globala informationssamhället. Det är framtiden för digital kompetensbevis.

EITCI-institutet
EITCA Academy utgör en serie lokalt relaterade EITC-certifieringsprogram, som kan slutföras separat, som på egen hand motsvarar standarder för professionell IT-färdighetsbevis på industriell nivå. Både EITCA- och EITC-certifieringar utgör en viktig bekräftelse på innehavarens relevanta IT-expertis och färdigheter, vilket ger individer över hela världen genom att certifiera deras kompetens och stödja deras karriärer. Den europeiska IT-certifieringsstandarden som utvecklats av EITCI Institute sedan 2008 syftar till att stödja digital läskunnighet, sprida professionell IT-kompetens inom livslångt lärande och motverka digitalt utanförskap genom att stödja människor som lever med funktionsnedsättning, såväl som personer med låg socioekonomisk status och pre- gymnasieungdom. Detta överensstämmer med riktlinjerna för politiken för den digitala agendan för Europa som anges i dess pelare för att främja digital kompetens, färdigheter och inkludering.

Jämförelse av EITCA/EG eGovernment Academy och enskilda EITC -certifikat

 • Enskilt EITC-certifikat
 •  110.00
 • Enskilt valt EITC-certifikat
 • 15 timmar (kan slutföras på två dagar)
 • Lärande och tentor:
  Online, enligt ditt schema
 • Samråd:
  Obegränsad, online
 • Omtentamen:
  Obegränsat, gratis
 • Tillgång:
  Omedelbart med alla nödvändiga programvaruförsök
 • Ingen tidsgräns för att avslutaIngen EITCI-subvention, ingen tidsbegränsning
 • Engångsavgift för valda EITC-certifiering (er)
 • 30 dagar full pengarna tillbaka garanti

EITC/BI/MSO13
FUNDAMENTALS OFFICE SOFTWARE (MICROSOFT OFFICE 2013)

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/BI/OO
GRUNDLÄGGANDE FÖR KONTORSPROGRAM (ÖPPET KONTOR)

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/KN/CNF
DATORNÄTVERKSFONDAMENTALER

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/EG/IEEGP
INLEDNING TILL EUROPEISKA EGOVERNMENTPROGRAM

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/IS/fais
FORMELLA ASPEKTER AV INFORMATIONSSÄKERHET

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/IS/IMCM
INLEDNING TILL MODERNA KRYPTOGRAFISKA METODER

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/IS/PAIS
PRAKTISKA ASPEKTER AV INFORMATIONSSÄKERHET

EUROPEISK IT-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG-SÄKERHETSAKADEMI

PREV
NÄSTA

EITCA ACADEMY PARTICIPANTS YTTRANDE

"Det är viktigt att utbildningen gör det möjligt att få ett internationellt certifikat även om inlärning och tentamen är avlägsen ... Jag tycker att sådana kurser borde vara mer populära."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIKE
"Massor av beskrivningar. Utbildning på en hög nivå. Möjlighet att konsultera handledare. Tydlighet i innehållet."

CARL

GOTHENBURG, SVERIGE

MITCH

NEW YORK, USA
"Jag gillade träningsprogrammet väldigt mycket, det gav mig ett nytt perspektiv på datorgrafik."

European IT Certification Academy är en omfattande expertintyg ram som bevisar förmågor i professionella utmaningar och främja digital karriär.

Med EITCA Academy får du tillgång till flera europeiska IT-certifieringsprogram grupperade för att ge möjliggörande kompetensuppsättningar för din expertis.

EITCA ACADEMY OCH EITC CERTIFICATION PROGRAM STATISTIK

1000 +

CERTIFIERING LÄRPLAN REFERENSPROGRAM-TIMMAR

70 +

EITC OCH EITCA ACADEMY CERTIFICATIONS TILLGÄNGLIGA

1 000 000+

CERTIFIKATER SOM FÖRESKRIVAS VÄRLDEN TILL CITIZNES OF 40+ LÄNDER

50 000 000+

PERSONTIMMAR FÖR VALIDERING AV ALLA DIGITALA FÄRDIGHETER ONLINE

50 000 +

GEMENSKAPENS MEDLEMMAR FRÅN BÅDE EU OCH UTLAND

SKICKA EITCI-BIDRAGSKOD TILL DIN E-POST

EITCI DSJC Subventionskod avstår från 80 % av avgifterna för EITCA Academy-certifieringar inom ett begränsat antal platser. Subventionskoden har tillämpats på din session automatiskt och du kan fortsätta med din valda EITCA Academy-certifieringsorder. Men om du föredrar att inte förlora koden och spara den för senare användning (innan deadline) kan du skicka den till din e-postadress. Observera att EITCI DSJC-subventionen endast är giltig inom dess behörighetsperiod, dvs. till slutet av . De EITCI DSJC-subventionerade platserna för EITCA Academy-certifieringsprogram gäller för alla deltagare över hela världen. Läs mer på EITCI DSJC-löfte.

  TOPP
  Chatta med support
  Chatta med support
  Frågor, tvivel, problem? Vi är här för att hjälpa dig!
  Ansluter...
  Har du några frågor?
  Har du några frågor?
  :
  :
  :
  Har du några frågor?
  :
  :
  Chatt sessionen har avslutats. Tack!
  Vänligen betygsätt det stöd du har fått.
  bra Badrum