×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Få tillgång till e-learning och e-testing
3 Bli EU-certifierad inom dagar!

Bekräfta din IT-kompetens inom ramen för den europeiska IT-certifieringen (EITC/EITCA) från var som helst i världen helt online!

EITCA Academy

Certifieringsstandard för digitala färdigheter av European IT Certification Institute för att stödja utvecklingen av Digital Society

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

Vet du att säkerhet är starkaste gren av IT?Och kommer att förbli sådan. Bli EU-certifierad inom IT-säkerhet online.

FÖRHÅLLIGHET FÖR 80% EITCI DSJC-TILLÄGGET TILL 31/10/2020 FÖR FÖRETAGET Skicka koden till ditt e-postadress

Koden möjliggör 80% rabatt för alla EITCA Academy Certification giltiga till slutet av 31/10/2020. Subsiderade platser är begränsade. Du kan boka din plats i 24 timmar genom att skicka koden till din e-post.

EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETSADADEMI

European Information Technologies Certification Academy

Officiell EU EITCA-certifiering för experter på informationssäkerhet.

Helt on-line och internationellt tillgängligt European Information Security Certification Academy från Bryssel EU, reglerat av European Information Technologies Certification Institute.

EITCA-akademins huvuduppgift är att tillhandahålla en EU-baserad, internationellt erkänd, formell kompetenscertifieringsstandard över hela världen, som alla intresserade parter kan komma åt för att stödja informationssamhällets utveckling med ytterligare tillväxt inom EU och global ekonomi.

Standarden är baserad på en gemensam EITCA/IS Academy-certifiering och relevant grupp EITC-certifieringar. Den totala avgiften för EITCA/IS-certifieringen är 1100 Euro, men på grund av EITCI-subvention kan avgiften sänkas med 80% (från 1100 Euro till 220 Euro) för alla intresserade deltagare (oavsett status, hemvist och nationalitet) stöd för det inkluderande digitala samhället.

EITCA Academy-certifieringen inkluderar öppen tillgång till utbildningsmaterial och plattform för e-lärande.

Hur det fungerari tre enkla steg

(när du har valt ditt EITCA Academy eller ett valt EITC-certifikat ur hela EITCA/EITC-katalogen)

Lär dig och öva

Följ online-läroplanen för att förbereda dig för tentamen. Det finns inga klasstimmar, du lär dig och öva när du kan.

Bli EITCA-certifierad

Efter att ha förberett dig tar du helt EITC-tentor. Efter att ha godkänt allt får du EITCA Academy Certificate.

Starta din karriär

EU utfärdade EITCA Academy Certificate med detaljerade kompletteringar är ett formellt intyg om dina kompetenser.

Lär dig och öva online

Följ onlinematerial med öppen åtkomst förbereda för tentamen. Det finns inga timmar, du studerar när du kan.

 • EITCA Academy grupperar EITC-program
 • Varje EITC-program är 15 timmar stort
 • Varje EITC-program definierar omfattningen av en relevant online-tentamen
 • Du använder EITCA Academy e-learning plattform med 24/7 tillgång till öppet material och didaktik
 • Du får också tillgång till önskad programvara

Bli EITCA-certifierad

Efter att ha förberett dig tar du helt EITC-tentor. Efter att ha godkänt allt får du EITCA Academy Certificate.

 • Du får ditt personliga EITCA/IS Computer Graphics Academy Certificate
 • Detaljerad EITCA/IS-diplomatillägg
 • Dessutom 12 relevanta EITC-certifikat
 • Alla dokument som utfärdats och bekräftats i Bryssel, skickas till dig internationellt
 • Samtliga dokument utfärdas också i elektronisk form med elektronisk verifiering

Starta din karriär

EITCA Academy Certificate med ett tillägg och alla substituent EITC-certifikat intygar väl dina färdigheter.

 • Inkludera det och visa upp i ditt CV
 • Presentera det för din entreprenör eller arbetsgivare
 • Bevisa din professionella utveckling
 • Visa din aktivitet inom internationell utbildning och självutveckling
 • Hitta din önskade position, få marknadsföring eller hitta nya kontrakt
 • Gå med i EITCI Cloud community

EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETSADADEMI
Modern kryptografi - nätverkssäkerhet

 • Interaktiv informationssäkerhet långa föreläsningar, övningar och laboratorier helt via Internet (med tillhandahållen kostnadsfri testprogramvara)
 • Omfattande program inklusive 12 EITC-kurser (180 timmar) med tillgång till programvara och konsultationer för didaktisk personal, som ska slutföras på en månad
 • Undersöknings- och certifieringsförfaranden helt distanserade via Internet med EU EITCA Informationssäkerhetsintyg utfärdade i Bryssel i papper och e-form
 • Anpassningsbar svårighetsnivå lämplig för avancerade och nybörjare grafiska designers med lite eller ingen tidigare färdigheter inom informationssäkerhet

ETCA-is-1024x721EITCA/IS Information Security Academy-certifikatet är ett officiellt EU-baserat, internationellt erkänt kompetensattest, systematiserar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom informationssäkerhetsområdet. Det är en implementering av Europeiska kommissionens digitala agenda för Europa efter Europa 2020-strategin för spridning och certifiering av digital kompetens.

Programområdet för EITCA/IS Information Security Academy är inriktat på kunskap för att säkerställa ett korrekt fungerande informationssystem när det gäller konfidentialitet, tillförlitlighet och integritet hos den bearbetade informationen. Detta är för närvarande ett av de mest känsliga områdena inom informationsteknologi. Utveckling av informationssamhället och kunskapsbaserad ekonomi innebär inte bara en allmänt virtualisering av ekonomiska och sociala processer, utan också en ökande nivå av IT-hot och sårbarheter i information som utsätts för potentiella attacker och manipulation. Specialiserad kunskap och färdigheter inom informationssäkerhet, formellt bekräftad med och internationellt EITCA/IS Informationssäkerhetscertifikat, utgör en viktig komponent i yrkeskompetenser, inte bara i yrken som är direkt kopplade till informationssäkerhet, utan också i många andra yrken med allmänt ansvar till drift och användning av informationssystem och datornätverk (inklusive särskilt en starkt datoriserad finansiell sektor eller sektorn för stora företag och företag, liksom i organisationer som behandlar känslig medborgarinformation såsom offentliga förvaltningsinstitutioner, sjukvård etc.). EITCA/IS-programmet är avsett för anställda i alla ekonomiska sektorer, vars arbete är kopplat till databehandling inom informationssystem, såväl som IT-specialister och alla andra individer som är intresserade av att utveckla problem med informationssäkerhet, som vill förvärva eller utöka sina färdigheter i detta område. En formell bekräftelse av dessa färdigheter med det officiella EU EITCA/IS-certifikatet ökar deras värde ytterligare. EITCA/IS-certifikatet ger ett intyg om professionell kompetens inom säkerhetsområdet för information som behandlas inom elektroniska system (inklusive säkerhetshot, kryptografiska metoder, grundläggande teori om informationssäkerhet, metoder för informationssäkerhetshantering, formella och juridiska aspekter av IT-säkerhet, som samt mer specifika tekniska koncept och teknikanvändning rörande datornätverk och informationssystemets säkerhet). Att få EITCA/IS Academy-certifikatet är förknippat med att förvärva kunskap och godkänna slutproven inom alla de 12 enskilda EITC-kurserna som utgör akademin (finns också separat som enskilda EITC-certifieringar). Mer information finns på FAQ-sidor.

Programmet EITCA/IS Information Security Academy innehåller 12 enskilda EITC-certifikat (European Information Technologies Certification kurser) med totalt 180 timmars didaktiskt innehåll (15 timmar för varje EITC-certifikat).
Listan över EITC-certifieringar som ingår i det kompletta EITCA/IS Information Security Academy-programmet, i enlighet med specifikationerna från European Information Technologies Certification Institute EITCI, presenteras nedan. Du kan klicka på respektive EITC-certifiering för att visa det detaljerade programmet.

De enskilda EITC-certifikaten kan också köpas separat, utan att behöva köpa en fullständig akademi, men i detta fall gäller inget EU-stöd.

EITCA/IS Information Security Academy är ett avancerat utbildnings- och certifieringsprogram med omfattande didaktiskt innehåll, motsvarande internationella forskarutbildningar i kombination med utbildning på branschnivå och överträffar standard grafikutbildningserbjudanden inom olika områden av datorgrafik som finns på marknaden. Innehållet i EITCA Academy certifieringsprogram specificeras och standardiseras av European Information Technologies Certification Institute EITCI i Bryssel. Detta program uppdateras successivt på grund av IT-framsteg i enlighet med EITCI-institutets riktlinjer och är föremål för periodiska ackrediteringar.

Personliga certifieringar som deltagaren får efter att ha slutfört EITCA/CG Academy består av EITCA/CG Computer Graphics Academy certifikat och 9 specifika EITC/CG-certifikat. Prover av alla dessa certifikat presenteras nedan:

ETCA-cg-1024x721EITC-CG-BL1-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-BL2-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-APS-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-AIDF-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-AI-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-AF-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-AD-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-SU-AAH08101234-Tillägg EITC-CG-GIMP-AAH08101234-Tillägg

Både EITCA- och EITC-certifikaten innehåller deltagarens namn, certifieringsprogramnamn, utfärdandedatum och det unika certifierings-ID. EITC-certifikaten presenterar dessutom en detaljerad programinnehållsbeskrivning tillsammans med ett resultatprocentresultatresultat och QR-kodbaserad automatisk onlinevalidering av certifikatet. QR-kodskanningssystemet möjliggör enkel maskinigenkänning och automatisering av certifikatvalidering, men manuell validering av autenticitets- och certifieringsinformation är också möjlig genom att tillhandahålla certifierings-ID och innehavarens efternamn vid EITCI-valideringstjänsten. Vid EITCI-valideringstjänsten lagras alla personliga certifieringar och vid förlust av den fysiska certifieringen kan ytterligare problem beställas därifrån. Det finns också en möjlighet att ladda ner personliga certifieringar i PDF-format. EITCA-certifikatet åtföljs dessutom av certifieringstillägget som beskriver hela programinnehållet i EITCA Academy (presenterar alla dessa uppgifter i en gemensam form tillsammans med de kvantifierade procentuella resultaten). Alla certifikat är ackrediterade av det utfärdande European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Både inlärningsprocessen och undersökningsförfaranden inom EITCA Academy genomförs på distans inom e-learning-plattformen. Den didaktiska processen, som utförs via Internet med användning av vilken klientenhet som helst, är helt flexibel med avseende på tid och plats, vilket eliminerar kravet på deltagarnas fysiska närvaro och tar bort tillgänglighetsbarriärer (t.ex. geografiska eller tidszonbarriärer).

Efter att ha registrerat sig för ett valt EITCA/EITC-program får deltagarna tillgång till personlig e-lärandemiljö med asynkron inlärningsmetodik, utan några krav på tidpunkten.

EITC/EITCA e-lärande didaktik höjdpunkter:

 • Didaktisk process kan startas när som helst (rekryteringen är öppen under hela året) och kan utföras när som helst (t.ex. på kvällstid eller på helger) och från valfri plats, med användning av vilken klientenhet som helst med internetåtkomst.
 • De uppdaterade och funktionella didaktiska resurserna är ständigt tillgängliga för deltagaren 24/7 inom e-learning-plattformen.
 • Ett brett omfång av det didaktiska innehållet gör det möjligt att skräddarsy inlärningsprocessen efter både nybörjare och avancerade deltagare.
 • Allt didaktiskt innehåll finns tillgängligt som elektroniska resurser i e-lärplattformen (e-föreläsningar, e-övningar och e-laboratorier).
 • Varje EITC-program kan slutföras även på bara två dagar, medan EITCA Academy-programmet kan slutföras i en period som motsvarar antalet EITC-program som det innehåller, t.ex. om EITCA/CG Academy skulle vara 2 dagar (en vanlig standardperiod slutförande är en månad).
 • Det finns emellertid inga tidskrav för genomförande av EITC/EITCA-program, och tiden för avslutande beror helt på deltagarens preferens för inlärningsintensitet.

Den interaktiva didaktiska processen EITC/EITCA på e-learning-plattformen innehåller en obegränsad tillgänglighet av expertkonsultationer. Online-konsultation kan när som helst initieras av deltagaren som behöver hjälp.

Beroende på deltagarnas behov kan konsultverksamheten begränsas till att svara på specifika frågor eller lösa problem förknippade med det didaktiska programmet. Det kan också utvidgas till handledning och råd, upp till individuell didaktisk strategi baserad på deltagarens framsteg. Konsultföretag är baserade på kommunikationssystemet e-learningplattform samt individuell e-postkontakt och vid behov realtidschatt med experter.

E-inlärningsplattformen bearbetar statistik över alla deltagarnas inlärningsaktiviteter under genomförande av didaktiska program och gör det möjligt för konsulterande experter att individualisera sin strategi för att ordentligt stödja deltagarnas inlärningsbehov. Detaljerade aktivitetsrapporter utarbetas automatiskt av plattformen och presenteras för konsult experterna så att de kan veta vilka delar av programmet som var mest problematiska och kräver fokus. Modellen för individuell handledning och coaching beroende på deltagarnas inlärningsbehov bygger på liknande förmågor i de ledande universiteten och kännetecknas av att öka inlärningseffektiviteten och dessutom motivera deltagarna till ökad insats för lärande när de beslutar att initiera konsultbistånd.

cs

Onlinedidaktiken programmeras alltid till EITC-kurser som slutar på helt avlägsna EITC-undersökningar som utförs via Internet, utan behov av fysisk närvaro vid examenscentret. Examen har en form av ett slutet test, inklusive 15 slumpmässiga flervaliga testfrågor på det givna EITC-kursinnehållet. Detta fjärrtest tas av deltagaren inom e-learningplattformen (där deltagaren presenteras med det interaktiva testet som implementerar slumpmässigt val av testfrågor, förmågan att återgå till besvarade eller obesvarade frågor och tidsbegränsning som är 45 minuter). EITC: s godkända poäng är 60% positiva svar, men misslyckande med att uppnå denna gräns gör det möjligt för deltagaren att ta om examen utan ytterligare avgifter (det finns 2 gratis återförsökningsförsök, varefter ytterligare undersökningar omprövning kräver en betalningsavgift på 20 Euro för att behandlas) . Deltagaren kan göra om ett godkänt test för att förbättra poängen för bättre presentation av certifieringen.

Genomförande av alla EITC-tentor som utgör en EITCA-certifiering resulterar i att deltagaren utfärdar relevant EITCA Academy-certifiering, tillsammans med alla inkluderade EITC-certifikat. Det finns inga ytterligare EITCA Academy-undersökningar (undersökningarna tilldelas endast EITC-kurser, varvid varje enskild resultat ges med en EITC-certifiering som utfärdas, medan EITCA Academy-certifieringen endast utfärdas efter att ha godkänt en relevant grupp EITC-prov). Poängen som presenteras på EITCA Academy-certifieringen är poängen för alla EITC-certifieringar som innehåller ett visst EITCA Academy. Alla förfaranden implementeras på distans i Bryssel och certifikatet skickas till deltagaren, medan den digitala certifieringen permanent lagras i EITCI-valideringstjänsten.

Certifieringsprocessen tillsammans med alla undersökningar genomförs på distans on-line inom en modern e-learningplattform i ett asynkront läge. Tack vare flexibel organiserad e-lärande didaktisk process tillsammans med alla undersökningar som utförs på distans och asynkront sätt via Internet (vilket möjliggör högsta flexibilitet i tid med att deltagaren själv organiserar sin inlärningsaktivitet på hans/hennes bekvämlighet), är fysisk närvaro av deltagaren inte nödvändig därför elimineras många barriärer.

EITCA Academy och EITC certifieringar är helt kompatibla med det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (kort sagt ECTS). Om du studerar på det europeiska universitetet (inte nödvändigtvis i EU utan i det land som deltar i ECTS-standarden) kan du redovisa EITCA Academy eller EITC-kurser för ditt pågående program för forskarutbildning eller forskarutbildning inom ett högre utbildningssystem på nationell nivå. Detta är möjligt eftersom EITCA Academy och EITC-certifieringar är ECTS-standardkompatibla och har tilldelat ECTS-poäng enligt standardspecifikationen. Ändå är det fortfarande ett beslut på universitetsadministrationens sida att acceptera eller avslå redovisning av genomförandet av en viss EITC-certifieringskurs i ditt akademiska studieprogram (sådan utredning bör göras till dekanalkontoret tillsammans med relevanta EITC/EITCA-certifieringar och deras tillskott). EITC- och EITCA-certifieringarna levereras med detaljerade programtillägg (i enlighet med EU: s diplomtilläggs referensstandard) som möjliggör en korrekt övervägande av innehållsmässig ekvivalens med en relevant universitetskurs eller motsvarande mängd kvalifikationer och kompetenser även av universiteten i länder som inte deltar i ECTS-systemet. Om du studerar på universitetet som redan accepterade EITC/EITCA ECTS-poäng ska denna process vara automatisk för dig. Det är också viktigt att överväga mervärde för ditt akademiska uppförande av det Brysselbaserade avancerade lärandeprogrammet, vilket när det presenteras vid universitetet ökar din chans för en akademisk karriär om du är intresserad av det (t.ex. doktorandstudier).

EITCA-akademierna består av grupper av individuella EITC-certifieringskurser och var och en av dessa tilldelas det specifika antalet ECTS-poäng (vanligtvis från 3 till 5 ECTS-poäng på varje EITC-kurs), som tilldelas certifieringsinnehavaren tillsammans med certifieringen efter undersökning. EITC/EITCA percantage-baserad betygsskala är också helt kompatibel med ECTS-betygsskala och stödjer därmed acceptans av externa läranderesultat. Det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (ECTS) fungerar som en EU-baserad standard för att jämföra akademisk studieuppnåelse och prestanda för studenter vid högre utbildning i hela EU och andra europeiska länder som vill delta i ECTS-standarden. För framgångsrika genomförda kurser tilldelas relevant antal ECTS-poäng. ECTS-poäng fungerar som en referens för att jämföra komplexiteten hos kurser i olika högskolor och genom avtal mellan dessa institutioner för att erkänna de kurser som genomförts vid olika institutioner på grundval av ECTS-poäng som stöder internationellt utbyte av EU-studenter och studerar utomlands. Det bör noteras att många länder har liknande standarder, som också enkelt kan redovisa ECTS-poäng. Att få ECTS-poäng i EITC/EITCA-programmet kommer säkert att komplettera positivt till ditt akademiska beteende vid alla universitet.

Efter EITCI-subventionen är EITCA/IS Information Security Academy, som intygar professionell IT-kompetens, tillgänglig internationellt inom en 80% EITCI-subventionerad avgift för både EU-medborgare och icke-EU-medborgare världen över (oavsett nationalitet och status), vilket tillåter att få professionell certifikat för informationssäkerhet utfärdat i Bryssel inom en bråkdel av kostnaderna för studier utomlands i EU.

Utveckla och formellt bekräfta professionella grafik- och designfärdigheter för dina anställda online i Bryssel.

Om du eller din organisation är intresserad av programmet kommer EITCI-subventionen att möjliggöra 80% minskning av den europeiska IT-certifieringsakademins avgift som främjar spridning av standarden (EITCI-subventionerad avgiftsminskning är giltig över hela världen för både EU-medborgare och icke-EU-medborgare oavsett deras anställningsstatus).

eu

Observera att du kan köpa varje EITC-certifiering separat, men i EITCA/IS Academy får du tillgång till alla ovan

Genom att delta i EITCA/IS Academy sparar du därmed 220 € och vid användning av 80% EITCI subventionrabatt sparar det dig ännu mer (total separat kostnad för ovanstående 12 EITC-certifieringar är 1320 €, medan 80% EITCI subventionerade EITCA/IS-platsen som täcker dem alla är bara € 220).

EITCA/IS Information Technologies Security Academy IT-säkerhetscertifikat (EITCA/IS): stärka individer som experter inom tillämpad IT-säkerhet, dvs en av de viktigaste grenarna i informationsteknologierna och göra dem mycket värdefulla för de moderna jobbmarknaderna i hårt industrialiserade ekonomisektorer. Observera att avgiften kommer att reduceras till € 220 under tillämplig 80% EITCI-subvention. Avgiften inkluderar EITCA/IS-certifiering och 12 EITC-certifieringar.  1,100.00 LÄS MER INGEN PLATSER VÄNSTER

europeiska riktlinjer

Fullständigt online-genomförande av Europeiska kommissionens digitala agenda för Europa i formell bekräftelse av informationssäkerhetskompetenser

Självgående e-lärande

Du kan slutföra hela EITCA/IS Academy så snabbt som på en månad

Erkänd standard

Över 100 000 EITCA-certifikat utfärdade över hela världen med de ledande internationella företag som certifierar personalen i EITCA

Tillgång till programvaran

För att lära dig och förbereda dig väl på EITCA-undersökningarna på distans får du en rättegång till all relevant programvara

STUDIINFORMATIONSÄKERHET I BRUSSEL FULLT Online-OCH FÅR EU-CERTIFIERAD REMOTEL

Du är berättigad till 80% EITCI-subvention, dock begränsad i tid och på antal platser för EITCA/IS Academy

Glöm inte att kolla gratis IT-ID BLI BEKANT MED IT-ID 03 dagar 12 timmar 54 minuter 04 sekunder

EITCI-subventionen på 80% för EITCA Academy är giltig till slutet av 31/10/2020. Du kan skicka subventionskoden till din e-post - för att inte förlora den.

BÄSTA GRUNDER ATT DELTA I EITCA/ÄR ACADEMI

Nedan hittar du en sammanfattning av fördelarna med deltagande i EITCA/IS Academy som du kan tänka på. Observera att när du har bestämt dig för att registrera dig i ett EITC- eller EITCA Academy-certifieringsprogram kan du gå av under 30 dagar och få en garanterad full återbetalning.

ERKÄNNAD DET CERTIFIKATION

Europeisk IT-certifiering som utfärdats i Bryssel är en standard för kompetensattest som har utvecklats och spridits sedan 2008

UPP TILL DATUM KURRIKULUM

Läroplan med utvecklingsnivåer som sträcker sig från nybörjare till yrkesmän som kan slutföras även om 1 månad

FLEXIBEL DISTANT LÄRNING

Helt online-certifieringsförfarande med onlinekonsultationer och fjärrundersökningar - studera var som helst när som helst

SAMMANFATTNING AV FÖRETAGET Färdigheter

Ditt EITCA Academy Certificate med tillägget och alla relevanta EITC-certifikat utfärdade i Bryssel för att bekräfta dina färdigheter

PRAKSIS MED PROGRAMVARA

Hand-on inom relevant programvara med rättegångstillgång som en del av förberedelserna för praktiska delar av certifieringsförfarandet

80% EITCI DUBSIDI

Gäller alla deltagare oavsett nationalitet, bostad och status, vilket minskar EITCA Academy-avgifterna med 80% till 220 €

UTBILDNING AV MORGEN, I DAG

Distansutbildning och fjärrundersökning ger dig frihet att få tillgång till EU EITCA/EITC-certifiering var som helst och när som helst för en bråkdel av kostnaderna för studier utomlands i Bryssel, EU. Utveckling av digital kompetens av hög kvalitet gynnar inte bara dig personligen utan är också en del av informationssamhällets tillväxt världen över, vilket ger en digital global marknad och ekonomi i framtiden. Det är inte bara din eller EU: s framtid.

EITCI-institutet
EITCA Academy utgör en serie topiskt relaterade EITC-certifieringsprogram, som kan genomföras separat, vilket på egen hand motsvarar standarder för industriell IT-professionell utbildning. Både EITCA- och EITC-certifieringar utgör ett viktigt intyg om innehavarens relevanta IT-expertis och färdigheter, vilket stärker individer över hela världen genom att bekräfta sin kompetens och stödja sin karriär. Den europeiska IT-certifieringsstandarden som har utvecklats av EITCI Institute sedan 2008 syftar till att förbättra digital läskunnighet, sprida professionell IT-kompetens i livslångt lärande och motverka digital uteslutning genom att stödja människor som lever med funktionsnedsättningar, såväl som personer med låg socioekonomisk status och som före ungdomar på gymnasiet. Detta överensstämmer med riktlinjerna för den digitala agendan för Europa-politiken, som anges i sin pilar för att främja digital kunskaper, färdigheter och inkludering.

Jämförelse av EITCA/IS Information Security Academy och EITC-certifikaten

 • ENKEL EITC-CERTIFIKAT
 • 110
  ingen EITCI-subvention tillgänglig för EITC-certifikat
 • Certifiering du får: Enskilt valt EITC-certifikat
 • Programinnehåll: 15 timmar (kan slutföras om 2 dagar)
 • Lärande och tentamen: Helt avlägsen, enligt ditt schema
 • Tentamen gör om: Obegränsat, gratis
 • Expertdidaktiska konsultationer: Obegränsad, online
 • Tillgång: Omedelbar med nödvändiga programvaruförsök tillhandahålls
 • Villkor: Ingen EITCI-subvention, ingen tidsbegränsning

EITC/IS/antalet neutrofiler
AVANCERAD DATORNÄTVERKSSÄKERHET

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/IS COMPUTER GRAFICS ACADEMY

EITC/IS/EEIS
ELEKTRONISK EKONOMIINFORMATIONSÄKERHET

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/IS/CF
KRYPTOGRAFI FUNDAMENTALS

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/CG/AF
INTERAKTIV ANIMATION OCH GRAFIK DESIGN PROGRAMVARA (ADOBE FLASH)

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/IS/fais
FORMELLA ASPEKTER AV INFORMATIONSSÄKERHET

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/IS/OS
DRIFTSYSTEM SÄKERHET

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/IS/QCF
QUANTUM CRYPTOGRAPHY FUNDAMENTALS

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/IS/SMMOS
SÄKERHETSHANTERING I MICROSOFT DRIFTSYSTEM

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/QI/QIF
KVANTUMINFORMATION OCH KVANTUMFÖRETAGSFONDAMENTALER

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/FC/CCT
DATUM FÖR DATENSKOMPLEXITET

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/KN/SCN1
DATornätverk 1

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

EITC/KN/SCN2
DATornätverk 2

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/ÄR INFORMATIONSSÄKERHETADADEMI

PREV
NÄSTA

EITCA ACADEMY PARTICIPANTS YTTRANDE

"Det är viktigt att utbildningen gör det möjligt att få ett internationellt certifikat även om inlärning och tentamen är avlägsen ... Jag tycker att sådana kurser borde vara mer populära."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIKE
"Massor av beskrivningar. Utbildning på en hög nivå. Möjlighet att konsultera handledare. Tydlighet i innehållet."

CARL

GOTHENBURG, SVERIGE

MITCH

NEW YORK, USA
"Jag gillade träningsprogrammet väldigt mycket, det gav mig ett nytt perspektiv på datorgrafik."

European IT Certification Academy är en omfattande expertisattest ram som bevisar förmågor i professionella utmaningar och främja digital karriär.

Med EITCA Academy får du tillgång till flera europeiska IT-certifieringsprogram grupperade för att ge möjliggörande kompetensuppsättningar för din expertis.

EITCA ACADEMY OCH EITC CERTIFICATION PROGRAM STATISTIK

1000 +

CERTIFIKATIONSKURRIKULUM PROGRAMTIMMAR

70 +

EITC OCH EITCA ACADEMY CERTIFICATIONS TILLGÄNGLIGA

1 000 000+

INDIVIDUELLER AV 40+ LÄNDER SOM FÖRVARAS MED STANDARDEN

50 000 000+

PERSONSTIMMAR FÖR DET FUNKTIONERNA UTVECKLING

20 000 +

FÖLJNINGAR OCH REKOMMENDATIONER FRÅN BÅDE EU OCH UTOM UR

FÅ DIN EITCI 80% TILLSATSKOD

Subventionskoden är endast giltig inom dess valbarhetsperiod, dvs. fram till slutet av 31/10/2020. Det gäller 80% subvention genom att sänka avgifterna på valet EITCA Academy inom ett begränsat antal platser. För att subventionskoden ska aktiveras krävs din e-postadress. När du skickar subventionskoden till din e-postadress och slutfört EITCA-certifieringsregistreringarna innan tidsfristen för subventionskoden löper ut kommer du att garantera en garanterad 80% EITCI-subventionerad plats i EITCA Academy, som gäller alla programdeltagare världen över, båda från EU och från utlandet. Den subventionerade tillgången till Europeiska IT-certifieringsakademin är en del av EITCI-åtagandet för att stödja den digitala färdigheterna och arbetstillfället som initieras av Europeiska kommissionen.

TOPP
Välj din valuta
EUREuro