×
1 Välj EITC/EITCA-certifikat
2 Få tillgång till e-learning och e-testing
3 Bli EU-certifierad inom dagar!

Bekräfta din IT-kompetens inom ramen för den europeiska IT-certifieringen (EITC/EITCA) från var som helst i världen helt online!

EITCA Academy

Certifieringsstandard för digitala färdigheter av European IT Certification Institute för att stödja utvecklingen av Digital Society

FORGOT DINA DETALJER?

SKAPA ETT KONTO

A modern, innovativ och effektiv offentlig förvaltning är avgörande för ytterligare tillväxt av EU. Huruvida det kommer att vara så beror också på dig och din e-förvaltningskompetenser.

FÖRHÅLLIGHET FÖR 80% EITCI DSJC-TILLÄGGET TILL 31/10/2020 FÖR FÖRETAGET Skicka koden till ditt e-postadress

Koden möjliggör 80% rabatt för alla EITCA Academy Certification giltiga till slutet av 31/10/2020. Subsiderade platser är begränsade. Du kan boka din plats i 24 timmar genom att skicka koden till din e-post.

EITCA/EG E-GOVERNMENT ACADEMY

European Information Technologies Certification Academy

eKompetensramar för samverkande e-administration.

EITCA/EG Academy är ett certifieringsprogram riktat till offentlig förvaltning som syftar till att överbrygga klyftan i spridning av IT-kunskaper på alla nivåer av EU: s offentliga tjänster/styrning.

EITCA/EG Academy fokuserar på de IT-domäner som är mest relevanta för driften av den offentliga förvaltningen. Det handlar främst om kontors- och hanteringsprogramvara, grunderna i nätverk, formella och praktiska aspekter av informationssäkerhet och europeiska e-förvaltningsprogram.

I strävan efter en EU-standard för certifiering av IT-kompetens inom offentlig förvaltning, anses brister i IT-baserade processer i allmänna domäner i medlemsländerna vara minskade till förmån för EU-medborgare, vilket ökar tillgängligheten och effektiviteten i offentliga tjänster.

Endast modern, innovativ och effektiv offentlig förvaltning kan låsa upp EU: s ytterligare tillväxtpotential, och dessa egenskaper är betingade av IT-kompetens.

Hur det fungerari tre enkla steg

(när du har valt ditt EITCA Academy eller ett valt EITC-certifikat ur hela EITCA/EITC-katalogen)

Lär dig och öva

Följ online-läroplanen för att förbereda dig för tentamen. Det finns inga klasstimmar, du lär dig och öva när du kan.

Bli EITCA-certifierad

Efter att ha förberett dig tar du helt EITC-tentor. Efter att ha godkänt allt får du EITCA Academy Certificate.

Starta din karriär

EU utfärdade EITCA Academy Certificate med detaljerade kompletteringar är ett formellt intyg om dina kompetenser.

Lär dig och öva online

Följ onlinematerial med öppen åtkomst förbereda för tentamen. Det finns inga timmar, du studerar när du kan.

 • EITCA Academy grupperar EITC-program
 • Varje EITC-program är 15 timmar stort
 • Varje EITC-program definierar omfattningen av en relevant online-tentamen
 • Du använder EITCA Academy e-learning plattform med 24/7 tillgång till öppet material och didaktik
 • Du får också tillgång till önskad programvara

Bli EITCA-certifierad

Efter att ha förberett dig tar du helt EITC-tentor. Efter att ha godkänt allt får du EITCA Academy Certificate.

 • Du får ditt personliga EITCA/EG Computer Graphics Academy Certificate
 • Detaljerad EITCA/EG diplomatillägg
 • Dessutom 7 relevanta EITC-certifikat
 • Alla dokument som utfärdats och bekräftats i Bryssel, skickas till dig internationellt
 • Samtliga dokument utfärdas också i elektronisk form med elektronisk verifiering

Starta din karriär

EITCA Academy Certificate med ett tillägg och alla substituent EITC-certifikat intygar väl dina färdigheter.

 • Inkludera det och visa upp i ditt CV
 • Presentera det för din entreprenör eller arbetsgivare
 • Bevisa din professionella utveckling
 • Visa din aktivitet inom internationell utbildning och självutveckling
 • Hitta din önskade position, få marknadsföring eller hitta nya kontrakt
 • Gå med i EITCI Cloud community

EITCA/EG E-GOVERNMENT ACADEMY
EU: s offentliga IT-kompetensram

 • Interaktiv informationssäkerhet långa föreläsningar, övningar och laboratorier helt via Internet (med tillhandahållen kostnadsfri testprogramvara)
 • Omfattande program inklusive 7 EITC-kurser (105 timmar) med tillgång till programvara och konsultationer för didaktisk personal, som ska slutföras på en månad
 • Undersöknings- och certifieringsförfaranden helt distanserade via Internet med EU EITCA e-förvaltningsintyg utfärdade i Bryssel i papper och e-form
 • Anpassningsbar svårighetsnivå lämplig för avancerade och nybörjare användare av digital teknik med liten eller ingen tidigare färdigheter inom IT-området

Kvaliteten på den offentliga förvaltningen är en av nyckelfaktorerna för EU: s övergripande konkurrenskraft. Den offentliga förvaltningen återspeglar institutionella grunder för hur medlemsländerna drivs, medan kvaliteten på styrning och offentlig förvaltning i synnerhet avgör hur all offentlig politik och tjänster genomförs. Den offentliga förvaltningen tillgodoser samhällets behov och inramar dess funktion genom organisatoriska strukturer, processer, roller, policyer och program, formande ekonomiskt välstånd, social sammanhållning och hållbar tillväxt. Den definierar kvalitet och tillgänglighet för offentliga tjänster och formmiljö för att skapa offentligt värde. Modern, innovativ och effektiv offentlig förvaltning är alltså avgörande för att upprätthålla krisåterhämtning och låsa upp EU: s ytterligare tillväxtpotential.

Det är självklart att kvaliteten, effektiviteten och innovationen inom offentliga förvaltningsprocesser och institutioner är betingade av kvalifikationer från offentliga anställda som är ansvariga för relevanta offentliga tjänster och förvaltningsområden. Tillsammans med snabbare digitalisering av alla typer av professionella aktiviteter, är en extraordinär roll förknippad med informationsteknologins kvalifikationer. IT: s roll i den privata sektorns tillväxt kan inte underskattas och ett liknande omfattande införande av ständigt smartare IT-processer äger rum i den offentliga sektorn, som inte kan hålla sig bakom den ekonomiska miljö som den själv vill. Detta uttalas väl i slutsatserna från EU-kommissionens undersökning om kvaliteten på den offentliga förvaltningen i november 2016, med erkännande av att en verklig förändring mot e-förvaltning beror på IT-färdigheter och kompetenskvalitet för personal på alla nivåer av strukturer inom den offentliga förvaltningen.

European Information Technologies Certification Academy for public administration är ett särskilt program som syftar till att överbrygga klyftan i spridning av IT-kunskaper på alla nivåer av offentliga tjänster och styrning. EITCA/EG-standarden är utformad för att tillhandahålla en gemensam EU-ram för kvalitet i utveckling och upprätthållande av behöriga och uppdaterade kvalifikationer för personal inom den offentliga förvaltningen. På grund av denna gemensamma standard för certifiering och attestering av IT-kompetens, anses brister i IT-baserade processer i offentliga sektorer i medlemsländerna vara minskade till förmån för EU-medborgarna, vilket stödjer en ökning av tillgänglighet, effektivitet och kvalitet i offentliga tjänster. EITCA/EG-programmet för offentlig förvaltning upprätthålls av European Information Technologies Certification Institute och genomför den digitala agendan för Europa och utgör en av de sju pelarna i Europa 2020-strategin.

eitca-t.ex.-1024x721European Information Technologies Certification Academy for public administration är ett särskilt program som syftar till att överbrygga klyftan i spridning av IT-kunskaper på alla nivåer av offentliga tjänster och styrning i EU. EITCA/EG: s certifieringsstandard för eGovernment Information Technologies är utformad för att tillhandahålla en gemensam EU-ram för kvalitet i utveckling och upprätthållande av korrekt och aktuell kompetens för personal inom den offentliga förvaltningen. På grund av denna gemensamma standard för certifiering och attestering av IT-kompetens, anses brister i IT-baserade processer i offentliga sektorer i medlemsländerna vara minskade till förmån för EU-medborgarna, vilket stödjer en ökning av tillgänglighet, effektivitet och kvalitet i offentliga tjänster. EITCA/EG-programmet för offentlig förvaltning upprätthålls av European Information Technologies Certification Institute och genomför den digitala agendan för Europa och utgör en av de sju pelarna i Europa 2020-strategin.

Kvaliteten på den offentliga förvaltningen är en av nyckelfaktorerna för EU: s övergripande konkurrenskraft. Den offentliga förvaltningen återspeglar de institutionella grunderna för hur medlemsländerna drivs, medan kvaliteten på styrning och offentlig förvaltning i synnerhet avgör hur all offentlig politik och tjänster genomförs. Den offentliga förvaltningen tillgodoser samhällets behov och inramar dess funktion genom organisatoriska strukturer, processer, roller, policyer och program, formande ekonomiskt välstånd, social sammanhållning och hållbar tillväxt. Den definierar kvalitet och tillgänglighet för offentliga tjänster och formmiljö för att skapa offentligt värde. Modern, innovativ och effektiv offentlig förvaltning är alltså avgörande för att upprätthålla krisåterhämtning och låsa upp EU: s ytterligare tillväxtpotential. Det är självklart att kvaliteten, effektiviteten och innovationen inom den offentliga förvaltningen processer och institutioner är betingade av kvalifikationer av offentliga anställda ansvariga för relevanta områden av offentliga tjänster och styrning. Tillsammans med snabbare digitalisering av alla typer av professionella aktiviteter, är en extraordinär roll förknippad med informationsteknologins kvalifikationer. IT: s roll i den privata sektorns tillväxt kan inte underskattas och ett liknande omfattande antagande av allt smartare IT-processer äger rum i den offentliga sektorn, som inte kan hålla sig bakom den ekonomiska miljö som den själv vill. Detta är väl uttalat i slutsatserna från undersökningen "Kvalitet på offentlig förvaltning" i Europeiska kommissionen i november 2016, med erkännande av att en verklig förändring mot e-förvaltning beror på IT-färdigheter och kompetenskvalitet för personal på alla nivåer av strukturer inom den offentliga förvaltningen. Att erhålla EITCA/EG Academy-certifikatet är förknippat med att förvärva kunskap och godkänna slutproven inom alla de 7 enskilda EITC-kurserna som utgör akademin (finns också separat som enskilda EITC-certifieringar). Mer information finns på FAQ-sidor.

EITCA/EG eGovernment Academy-programmet inkluderar 7 enskilda EITC-kurser (European Information Technologies Certification kurser) med totalt 105 timmars didaktiskt innehåll (15 timmar för varje EITC-kurs).
Nedan listas listan över EITC-certifieringskurser som ingår i det kompletta EITCA/EG eGo Government Academy-programmet, i enlighet med specifikationerna från European Information Technologies Certification Institute EITCI. Du kan klicka på respektive EITC-certifieringskurs för att visa det detaljerade programmet.

De enskilda EITC-kurserna kan också köpas separat, utan att behöva köpa en fullständig akademi, men i detta fall gäller inget EU-stöd.

EITCA/EG eGo Government Academy är ett avancerat utbildnings- och certifieringsprogram med omfattande didaktiskt innehåll, motsvarande internationella forskarutbildningar i kombination med den senaste utbildningen i nuvarande standarder för elektroniska administrationsprogram och interoperabilitetsstandarder i EU. Innehållet i EITCA Academy certifieringsprogram specificeras och standardiseras av European Information Technologies Certification Institute EITCI i Bryssel. Detta program uppdateras successivt på grund av IT-framsteg i enlighet med EITCI-institutets riktlinjer och är föremål för periodiska ackrediteringar.

Personliga certifieringar som deltagaren får efter att ha slutfört EITCA/EG Academy består av EITCA/EG eGovernment Academy certifikat och 7 specifika EITC/EG certifikat. Prover av alla dessa certifikat presenteras nedan:

eitca-t.ex.-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-Suppl EITC-BI-OO-AAH08101234-Suppl EITC-CN-CNF-AAH08101234-Suppl EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Suppl EITC-IS-Fais-AAH08101234-Suppl EITC-IS-IMCM-AAH08101234-Tillägg EITC-IS-PAIS-AAH08101234-Tillägg

Både EITCA- och EITC-certifikaten innehåller deltagarens namn, certifieringsprogramnamn, utfärdandedatum och det unika certifierings-ID. EITC-certifikaten presenterar dessutom en detaljerad programinnehållsbeskrivning tillsammans med ett resultatprocentresultatresultat och QR-kodbaserad automatisk onlinevalidering av certifikatet. QR-kodskanningssystemet möjliggör enkel maskinigenkänning och automatisering av certifikatvalidering, men manuell validering av autenticitets- och certifieringsinformation är också möjlig genom att tillhandahålla certifierings-ID och innehavarens efternamn vid EITCI-valideringstjänsten. Vid EITCI-valideringstjänsten lagras alla personliga certifieringar och vid förlust av den fysiska certifieringen kan ytterligare problem beställas därifrån. Det finns också en möjlighet att ladda ner personliga certifieringar i PDF-format. EITCA-certifikatet åtföljs dessutom av certifieringstillägget som beskriver hela programinnehållet i EITCA Academy (presenterar alla dessa uppgifter i en gemensam form tillsammans med de kvantifierade procentuella resultaten). Alla certifikat är ackrediterade av det utfärdande European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Både inlärningsprocessen och undersökningsförfaranden inom EITCA Academy genomförs på distans inom e-learning-plattformen. Den didaktiska processen, som utförs via Internet med användning av vilken klientenhet som helst, är helt flexibel med avseende på tid och plats, vilket eliminerar kravet på deltagarnas fysiska närvaro och tar bort tillgänglighetsbarriärer (t.ex. geografiska eller tidszonbarriärer).

Efter att ha registrerat sig för ett valt EITCA/EITC-program får deltagarna tillgång till personlig e-lärandemiljö med asynkron inlärningsmetodik, utan några krav på tidpunkten.

EITC/EITCA e-lärande didaktik höjdpunkter:

 • Didaktisk process kan startas när som helst (rekryteringen är öppen under hela året) och kan utföras när som helst (t.ex. på kvällstid eller på helger) och från valfri plats, med användning av vilken klientenhet som helst med internetåtkomst.
 • De uppdaterade och funktionella didaktiska resurserna är ständigt tillgängliga för deltagaren 24/7 inom e-learning-plattformen.
 • Ett brett omfång av det didaktiska innehållet gör det möjligt att skräddarsy inlärningsprocessen efter både nybörjare och avancerade deltagare.
 • Allt didaktiskt innehåll finns tillgängligt som elektroniska resurser i e-lärplattformen (e-föreläsningar, e-övningar och e-laboratorier).
 • Varje EITC-program kan slutföras även på bara två dagar, medan EITCA Academy-programmet kan slutföras i en period som motsvarar antalet EITC-program som det innehåller, t.ex. om EITCA/CG Academy skulle vara 2 dagar (en vanlig standardperiod slutförande är en månad).
 • Det finns emellertid inga tidskrav för genomförande av EITC/EITCA-program, och tiden för avslutande beror helt på deltagarens preferens för inlärningsintensitet.

Den interaktiva didaktiska processen EITC/EITCA på e-learning-plattformen innehåller en obegränsad tillgänglighet av expertkonsultationer. Online-konsultation kan när som helst initieras av deltagaren som behöver hjälp.

Beroende på deltagarnas behov kan konsultverksamheten begränsas till att svara på specifika frågor eller lösa problem förknippade med det didaktiska programmet. Det kan också utvidgas till handledning och råd, upp till individuell didaktisk strategi baserad på deltagarens framsteg. Konsultföretag är baserade på kommunikationssystemet e-learningplattform samt individuell e-postkontakt och vid behov realtidschatt med experter.

E-inlärningsplattformen bearbetar statistik över alla deltagarnas inlärningsaktiviteter under genomförande av didaktiska program och gör det möjligt för konsulterande experter att individualisera sin strategi för att ordentligt stödja deltagarnas inlärningsbehov. Detaljerade aktivitetsrapporter utarbetas automatiskt av plattformen och presenteras för konsult experterna så att de kan veta vilka delar av programmet som var mest problematiska och kräver fokus. Modellen för individuell handledning och coaching beroende på deltagarnas inlärningsbehov bygger på liknande förmågor i de ledande universiteten och kännetecknas av att öka inlärningseffektiviteten och dessutom motivera deltagarna till ökad insats för lärande när de beslutar att initiera konsultbistånd.

cs

Onlinedidaktiken programmeras alltid till EITC-kurser som slutar på helt avlägsna EITC-undersökningar som utförs via Internet, utan behov av fysisk närvaro vid examenscentret. Examen har en form av ett slutet test, inklusive 15 slumpmässiga flervaliga testfrågor på det givna EITC-kursinnehållet. Detta fjärrtest tas av deltagaren inom e-learningplattformen (där deltagaren presenteras med det interaktiva testet som implementerar slumpmässigt val av testfrågor, förmågan att återgå till besvarade eller obesvarade frågor och tidsbegränsning som är 45 minuter). EITC: s godkända poäng är 60% positiva svar, men misslyckande med att uppnå denna gräns gör det möjligt för deltagaren att ta om examen utan ytterligare avgifter (det finns 2 gratis återförsökningsförsök, varefter ytterligare undersökningar omprövning kräver en betalningsavgift på 20 Euro för att behandlas) . Deltagaren kan göra om ett godkänt test för att förbättra poängen för bättre presentation av certifieringen.

Genomförande av alla EITC-tentor som utgör en EITCA-certifiering resulterar i att deltagaren utfärdar relevant EITCA Academy-certifiering, tillsammans med alla inkluderade EITC-certifikat. Det finns inga ytterligare EITCA Academy-undersökningar (undersökningarna tilldelas endast EITC-kurser, varvid varje enskild resultat ges med en EITC-certifiering som utfärdas, medan EITCA Academy-certifieringen endast utfärdas efter att ha godkänt en relevant grupp EITC-prov). Poängen som presenteras på EITCA Academy-certifieringen är poängen för alla EITC-certifieringar som innehåller ett visst EITCA Academy. Alla förfaranden implementeras på distans i Bryssel och certifikatet skickas till deltagaren, medan den digitala certifieringen permanent lagras i EITCI-valideringstjänsten.

Certifieringsprocessen tillsammans med alla undersökningar genomförs på distans on-line inom en modern e-learningplattform i ett asynkront läge. Tack vare flexibel organiserad e-lärande didaktisk process tillsammans med alla undersökningar som utförs på distans och asynkront sätt via Internet (vilket möjliggör högsta flexibilitet i tid med att deltagaren själv organiserar sin inlärningsaktivitet på hans/hennes bekvämlighet), är fysisk närvaro av deltagaren inte nödvändig därför elimineras många barriärer.

EITCA Academy och EITC-certifieringar är kompatibla med det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (kort sagt ECTS). Om du studerar på det europeiska universitetet (inte nödvändigtvis i EU utan i det land som deltar i ECTS-standarden) kan du redovisa EITCA Academy eller EITC-kurser för ditt pågående program för forskarutbildning eller forskarutbildning inom ett högre utbildningssystem på nationell nivå. Detta är möjligt eftersom EITCA Academy och EITC-certifieringar är ECTS-standardkompatibla och har tilldelat ECTS-poäng enligt standardspecifikationen. Ändå är det fortfarande ett beslut på universitetsadministrationens sida att acceptera eller avslå redovisning av genomförandet av en viss EITC-certifieringskurs i ditt akademiska studieprogram (en sådan förfrågan bör göras till dekanalkontoret tillsammans med relevanta EITC/EITCA-certifieringar och deras tillskott). EITC- och EITCA-certifieringarna levereras med detaljerade programtillägg som möjliggör en korrekt övervägande av innehållsmässig likvärdighet med en relevant universitetskurs eller motsvarande mängd kvalifikationer och kompetenser även av universiteten i de länder som inte deltar i ECTS-systemet .

EITCA-akademier består av grupper av enskilda EITC-certifieringsprogram, var och en av dem tilldelas det definierade antalet ECTS-poäng, som tilldelas efter att ha erhållit certifieringen. Den EITC/EITCA-percantage-baserade betygsskalan är också helt kompatibel med ECTS-betygsskalan och stödjer därmed acceptans av externa läranderesultat. Det europeiska systemet för kreditöverföring och ackumulering (ECTS) fungerar som en EU-baserad standard för att jämföra akademisk studieuppnåelse och prestanda för studenter vid högre utbildning i hela EU och andra europeiska länder som vill delta i ECTS-standarden. För framgångsrika kurser tilldelas relevant antal ECTS-poäng. ECTS-poäng fungerar som en referens för att jämföra komplexiteten hos kurser i olika högskolor och genom avtal mellan dessa institutioner för att erkänna de kurser som genomförts vid olika institutioner på grundval av ECTS-poäng stödjer internationellt utbyte av EU-studenter och studerar utomlands. Det bör noteras att många länder har liknande standarder, som också enkelt kan redovisa ECTS-poäng. Att få ECTS-poäng i EITC/EITCA-programmet kommer säkert att lägga till ett positivt resultat till ditt akademiska beteende vid alla universitet.

Efter EITCI-subventionen är EITCA/EG eGo Government Academy, som intygar professionell IT-kompetens relaterad till offentlig förvaltning, tillgänglig internationellt inom 80% EITCI-subventionerad avgift för EU: s medlemsländer i den offentliga sektorn.

EU: s offentliga tjänster, nationella och regionala myndighetsanställda uppmuntras att utveckla och formellt bekräfta professionella IT-kompetenser relaterade till administrationskompetenser online i Bryssel.

Om du eller din organisation är intresserad av programmet kommer EITCI-subventionen att möjliggöra 80% minskning av den europeiska IT-certifieringsakademins avgift som främjar spridning av standarden.

eu

Observera att du kan köpa varje EITC-certifiering separat, men i EITCA/EG Academy får du tillgång till alla ovan

Genom att delta i EITCA/EG-akademin med 80% EITCI-subvention för medlemsstaternas anställda i den offentliga sektorn, sparar du ett betydande belopp (total separat kostnad för ovanstående 7 EITC-certifieringar är 770 €, medan den 80% EITCI-subventionerade EITCA/EG-platsen som täcker dem allt är bara € 220).

EITCA/EG E-Government Information Technologies Academy e-Government Information Technologies Certificate (EITCA/EG): stärka individer som specialister i utplacering och användning av olika IT-lösningar och tekniker i offentlig förvaltning och statliga strukturer i enlighet med standarder som allmänt främjas inom Europeiska unionen. Observera att avgiften kommer att reduceras till € 220 under tillämplig 80% EITCI-subvention. Avgiften inkluderar EITCA/EG-certifiering och 7 EITC-certifieringar.  1,100.00 LÄS MER INGEN PLATSER VÄNSTER

europeiska riktlinjer

Fullständigt online implementering av European Information Technologies Certification Institutes riktlinjer för attestera IT-kompetens IT-kompetens

Självgående e-lärande

Du kan slutföra hela EITCA/EG Academy så snabbt som på en månad

Erkänd standard

Över 100 000 EITC/EITCA-certifikat utfärdade över hela världen med internationella institutioner som erkänner standarden

Tillgång till programvaran

För att lära dig och förbereda dig väl på fjärr EITC-undersökningarna kan du använda en leverantörsversion åtkomst till all relevant IT-programvara

STUDIE E-REGERING I BRUSSEL FULLT Online-OCH FÅR EU-CERTIFIERAD REMOTEL

Du är berättigad till 80% EITCI-subvention, dock begränsad i tid och på antal platser för EITCA/EG Academy

Glöm inte att kolla gratis IT-ID BLI BEKANT MED IT-ID 03 dagar 12 timmar 54 minuter 04 sekunder

EITCI-subventionen på 80% för EITCA Academy är giltig till slutet av 31/10/2020. Du kan skicka subventionskoden till din e-post - för att inte förlora den.

BÄSTA GRUNDER ATT DELTA I EITCA/EG AKADEMI

Nedan hittar du en sammanfattning av fördelarna med att delta i EITCA/EG Academy som du kan överväga. Observera att när du bestämmer dig för att registrera dig i ett EITC- eller EITCA Academy-certifieringsprogram kan du gå av under 30 dagar och få en garanterad full återbetalning.

ERKÄNNAD DET CERTIFIKATION

Europeisk IT-certifiering som utfärdats i Bryssel är en standard för kompetensattest som har utvecklats och spridits sedan 2008

UPP TILL DATUM KURRIKULUM

Läroplan med utvecklingsnivåer som sträcker sig från nybörjare till yrkesmän som kan slutföras även om 1 månad

FLEXIBEL DISTANT LÄRNING

Helt online-certifieringsförfarande med onlinekonsultationer och fjärrundersökningar - studera var som helst när som helst

SAMMANFATTNING AV FÖRETAGET Färdigheter

Ditt EITCA Academy Certificate med tillägget och alla relevanta EITC-certifikat utfärdade i Bryssel för att bekräfta dina färdigheter

PRAKSIS MED PROGRAMVARA

Hand-on inom relevant programvara med rättegångstillgång som en del av förberedelserna för praktiska delar av certifieringsförfarandet

80% EITCI DUBSIDI

Gäller alla deltagare oavsett nationalitet, bostad och status, vilket minskar EITCA Academy-avgifterna med 80% till 220 €

UTBILDNING AV MORGEN, I DAG

Distansutbildning och fjärrundersökning ger dig frihet att få tillgång till EU EITCA/EITC-certifiering var som helst och när som helst för en bråkdel av kostnaderna för studier utomlands i Bryssel, EU. Utveckling av digital kompetens av hög kvalitet gynnar inte bara dig personligen utan är också en del av informationssamhällets tillväxt världen över, vilket ger en digital global marknad och ekonomi i framtiden. Det är inte bara din eller EU: s framtid.

EITCI-institutet
EITCA Academy utgör en serie topiskt relaterade EITC-certifieringsprogram, som kan genomföras separat, vilket på egen hand motsvarar standarder för industriell IT-professionell utbildning. Både EITCA- och EITC-certifieringar utgör ett viktigt intyg om innehavarens relevanta IT-expertis och färdigheter, vilket stärker individer över hela världen genom att bekräfta sin kompetens och stödja sin karriär. Den europeiska IT-certifieringsstandarden som har utvecklats av EITCI Institute sedan 2008 syftar till att förbättra digital läskunnighet, sprida professionell IT-kompetens i livslångt lärande och motverka digital uteslutning genom att stödja människor som lever med funktionsnedsättningar, såväl som personer med låg socioekonomisk status och som före ungdomar på gymnasiet. Detta överensstämmer med riktlinjerna för den digitala agendan för Europa-politiken, som anges i sin pilar för att främja digital kunskaper, färdigheter och inkludering.

Jämförelse av EITCA/EG Computer Graphics Academy och EITC-certifikaten

 • ENKEL EITC-CERTIFIKAT
 • 110
  ingen EITCI-subvention tillgänglig för EITC-certifikat
 • Certifiering du får: Enskilt valt EITC-certifikat
 • Programinnehåll: 15 timmar (kan slutföras om 2 dagar)
 • Lärande och tentamen: Helt avlägsen, enligt ditt schema
 • Tentamen gör om: Obegränsat, gratis
 • Expertdidaktiska konsultationer: Obegränsad, online
 • Tillgång: Omedelbar med nödvändiga programvaruförsök tillhandahålls
 • Villkor: Ingen EITCI-subvention, ingen tidsbegränsning

EITC/BI/MSO13
FUNDAMENTALS OFFICE SOFTWARE (MICROSOFT OFFICE 2013)

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/BI/OO
GRUNDLÄGGANDE FÖR KONTORSPROGRAM (ÖPPET KONTOR)

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/KN/CNF
DATORNÄTVERKSFONDAMENTALER

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/EG/IEEGP
INLEDNING TILL EUROPEISKA EGOVERNMENTPROGRAM

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/IS/fais
FORMELLA ASPEKTER AV INFORMATIONSSÄKERHET

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/IS/IMCM
INLEDNING TILL MODERNA KRYPTOGRAFISKA METODER

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/IS/PAIS
PRAKTISKA ASPEKTER AV INFORMATIONSSÄKERHET

OFFICIELL EU EITC-CERTIFIKATION HELT PÅ LINJE

INKLUDERAD I EITCA/EG-SÄKERHETSAKADEMI

PREV
NÄSTA

EITCA ACADEMY PARTICIPANTS YTTRANDE

"Det är viktigt att utbildningen gör det möjligt att få ett internationellt certifikat även om inlärning och tentamen är avlägsen ... Jag tycker att sådana kurser borde vara mer populära."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIKE
"Massor av beskrivningar. Utbildning på en hög nivå. Möjlighet att konsultera handledare. Tydlighet i innehållet."

CARL

GOTHENBURG, SVERIGE

MITCH

NEW YORK, USA
"Jag gillade träningsprogrammet väldigt mycket, det gav mig ett nytt perspektiv på datorgrafik."

European IT Certification Academy är en omfattande expertisattest ram som bevisar förmågor i professionella utmaningar och främja digital karriär.

Med EITCA Academy får du tillgång till flera europeiska IT-certifieringsprogram grupperade för att ge möjliggörande kompetensuppsättningar för din expertis.

EITCA ACADEMY OCH EITC CERTIFICATION PROGRAM STATISTIK

1000 +

CERTIFIKATIONSKURRIKULUM PROGRAMTIMMAR

70 +

EITC OCH EITCA ACADEMY CERTIFICATIONS TILLGÄNGLIGA

1 000 000+

INDIVIDUELLER AV 40+ LÄNDER SOM FÖRVARAS MED STANDARDEN

50 000 000+

PERSONSTIMMAR FÖR DET FUNKTIONERNA UTVECKLING

20 000 +

FÖLJNINGAR OCH REKOMMENDATIONER FRÅN BÅDE EU OCH UTOM UR

FÅ DIN EITCI 80% TILLSATSKOD

Subventionskoden är endast giltig inom dess valbarhetsperiod, dvs. fram till slutet av 31/10/2020. Det gäller 80% subvention genom att sänka avgifterna på valet EITCA Academy inom ett begränsat antal platser. För att subventionskoden ska aktiveras krävs din e-postadress. När du skickar subventionskoden till din e-postadress och slutfört EITCA-certifieringsregistreringarna innan tidsfristen för subventionskoden löper ut kommer du att garantera en garanterad 80% EITCI-subventionerad plats i EITCA Academy, som gäller alla programdeltagare världen över, båda från EU och från utlandet. Den subventionerade tillgången till Europeiska IT-certifieringsakademin är en del av EITCI-åtagandet för att stödja den digitala färdigheterna och arbetstillfället som initieras av Europeiska kommissionen.

TOPP
Välj din valuta
EUREuro